nieuwsoverzicht 14 - 18 mrt (wk 11)

 20/03/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Langdurig ziekteverzuim / Cyberscan / MSA op de werkvloer / Resultaten flitscontroles transportsector

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Micro-inspanningen en langdurig ziekteverzuim

Sinds 1990 voert het Deense Nationaal Instituut voor Arbeidsgezondheid systematisch onderzoek uit naar de arbeidsomstandigheden, gezondheid en leefstijl van Deense werknemers.

In het onderzoek ‘Work Environment and Health in Denmark Study’ (2012–2018) werden ruim 70.000 Deense werknemers opgevolgd om het potentieel van micro-inspanningen (korte en eenvoudige inspanningsoefeningen) op de werkplek te achterhalen in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim (LTSA – long-term sickness absence). Deze populatie – zonder voorafgaande LTSA-symptomen – werd gedurende twee jaar opgevolgd.

Meer info over dit onderzoek vind je terug bij de praktische informatie.

Bron: Nature.com – Scientific reports 12, Article number: 2280 (2022)Potential of micro-exercise to prevent long-term sickness absence in the general working population: prospective cohort study with register follow-up

B. Cyberscan

Beveiliging tegen cyberaanvallen is van het grootste belang. Dat blijkt uit het record aantal cyberaanvallen van de laatste maanden.

Via een cyberaanval kunnen belangrijke gegevens van uw bedrijf gestolen worden en kan de ganse IT-infrastructuur van uw bedrijf worden lamgelegd met mogelijks zware gevolgen van dien.

In het kader hiervan lanceert de FOD Economie de Cyberscan: “een tool voor zelfevaluatie die kmo’s praktisch advies geeft om hen beter bestand te maken tegen het almaar toenemend aantal cyberaanvallen”.

Deze scan neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag en geeft u zicht op de cybersecurity van uw bedrijf, zijnde de manier waarop uw bedrijf is georganiseerd (organisatorische maatregelen) alsook de technische tools waarmee uw bedrijf beveiligd wordt (technische maatregelen). Je krijgt tevens een gepersonaliseerde cyberbeveiligingsgids (een advies op maat) ter ondersteuning van de verbetering van uw beveiliging. Deze gids bevat gepersonaliseerde tips en aanbevolen maatregelen maar ook een aantal templates voor checklists en documenten.

Doe de Cyberscan en stel de continuïteit van uw bedrijf veilig bij een cyberaanval!

Bron: FOD Economie

C. MSA op de werkvloer : FOD WASO stelt 2 nieuwe tools ter beschikking

1. de Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA

Doelgroep?

de interne preventieadviseur

Doel?

reflecteren over het bestaande preventiebeleid rond MSA in de organisatie

Resultaat?

  • adviseren van acties bv. voorstellen van concrete verbeteringen, vragen van advies aan en/of ondersteuning van de preventieadviseur ergonomie (intern of extern
  • doorverwijzen naar andere nuttige bronnen en informatie

2. de Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA (formaat excel)

Doelgroep?

alle actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid: vertegenwoordigers van de werknemers, de interne preventieadviseur (IPA), een verantwoordelijke van de aankoopdienst, facilitaire dienst, HR-dienst, hiërarchische lijn, de preventieadviseur ergonomie (intern/extern), de preventieadviseur-arbeidsarts …

Doel?

door middel van indicatoren/knipperlichten in stuurgroep bestaande uit alle actoren die betrokken zijn bij dit preventiebeleid nadenken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het beschikbare cijfermateriaal, en de prioriteiten die kunnen worden gesteld

Bron: FOD WASO

D. Resultaten flitscontroles transportsector

In het wekelijks nieuwsoverzicht van week 4 kondigden we aan dat de SIOD in de maand februari flitscontroles zou uitvoeren in de transportsector. Deze controles vonden plaats in het kader van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022 en hadden voornamelijk tot doel inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Er werd ook belang gehecht aan de naleving van de COVID-maatregelen.

De resultaten van deze controles zijn ondertussen gekend:

Controles

102 ondernemingen

110 werknemers

37 zelfstandigen

Aantal inbreuken

34 % (35 ondernemingen)

Aard van de inbreuken

Dimona

19

werkloosheid

1

deeltijdse arbeid

9

buitenlandse werknemers

1 lichte en 1 zware

Gevolgen

pro-justitia

26

strafrapport

2

Bron: SIOD (Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst)

III. RECENT TOEGEVOEGD

nieuwsoverzicht 14 - 18 mrt (wk 11)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.