Vandaag werd het Vlaams warmteactieplan geactiveerd

 09/06/23

Nieuws

 Varia

De temperaturen zullen de volgende dagen oplopen tot meer dan 30 graden. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) activeert de zogeheten "waarschuwingsfase".

Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan. Het is uniek omdat het temperatuurs- als ozoncriteria combineert. Het is de combinatie van luchtvervuiling (stikstofdioxide, fijn stof), zon en warmte leiden tot hoge ozonconcentraties (drempelwaarde 180 microgram per kubieke meter). Dit verhoogt de gevoeligheid aan hittestress. Er is sprake van een hittegolf vanaf 5 dagen met een maximumtemperatuur van 25°C of meer, waarvan ten minste drie dagen boven de 30 graden.

In het ozon- en hitteplan staat beschreven op welke manier de Belgische bevolking zal gewaarschuwd worden wanneer er volksgezondheidsproblemen worden verwacht door periodes van zeer warm weer (vb. hittegolf). In dit plan wordt ook rekening gehouden met de ozonconcentraties omdat deze een bijkomend negatief effect hebben op de volksgezondheid tijdens deze warmteperiodes. De combinatie van zowel temperatuurs- als ozoncriteria maakt het Belgische plan uniek.

Verder beschikt Vlaanderen over een eigen Warmteactieplan. Dit plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes. Het actieplan biedt ook handvaten aan professionals om preventieve acties te ondernemen om zo, gezondheidseffecten als gevolg van warmte, te voorkomen. Het Vlaams Warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheids- en waarschuwingsfase.

De algemene bevolking én de professionelen die werken met kwetsbare doelgroepen worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid op dat moment gevraagd om extra maatregelen te nemen (die idealiter zijn opgenomen in een lokaal gezondheidsplan Warme Dagen) om zichzelf en risicogroepen te beschermen.

"Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Zoek voldoende de schaduw op en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste momenten van de dag," aldus Joris Moonens, woordvoerder Departement Zorg.

Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen en moeten extra beschermd worden. Een aantal tips bij warm weer kunnen hier teruggevonden worden.

Hou het hoofd koel met deze tips:

  • Drink voldoende.
  • Draag loszittende en lichtgekleurde kledij, een hoofddeksel en een zonnebril.
  • De ochtend en avond zijn de koelste momenten van de dag.
  • Vermijd zware inspanningen tijdens het middaguur, de zon is dan het sterkst.
  • Zoek koele plekken op en blijf zoveel mogelijk in de schaduw.
  • Hou de gezondheidstoestand van ouderen, kinderen en baby's goed in de gaten.
  • Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 indien nodig.
  • Smeer je huid regelmatig in met zonnecrème.
  • Laat nooit iemand achter in de auto.

Thematische tips over warm weer vind je op www.warmedagen.be: Hoe afkoelen? Bescherming? Drinken en eten? Sporten in hitte? Chronisch zieken?

redactie INNI

Vandaag werd het Vlaams warmteactieplan geactiveerd

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.