Interne en externe audits door remote auditing, speciaal in deze coronatijden

 04/05/20

Nieuws

 COVID-19

Door de coronapandemie is remote-auditing ineens populair geworden, vergelijk het een beetje met het afstandsonderwijs. Het was wel aanwezig, de mogelijkheden bestonden maar deze mogelijkheden werden niet echt toegepast. De coronapandemie heeft aan dit remote auditing een boost gegeven. Waar moeten we allemaal rekening mee houden bij remote auditing?

Remote auditing is niet nieuw

Vooreerst is remote-auditing, voor de coronapandemie ook al, een algemeen aanvaardbare auditpraktijk. Er wordt in vele documenten naar verwezen, zowel in de ISO-normen als in de documenten van het International Accreditation Forum IAF, de ID’s (Informative Documents), als in de MD’s (mandatory documents). Zowel ISO 19011 ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen‘ over interne audits als ISO 17021-1 ‘Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements ‘over externe audits, spreken over remote-auditing. Deze remote-auditingtechnieken worden verder verduidelijkt in het document opgesteld door het International Accreditation Forum (IAF) in MD 4:2018 ‘The Use of Information and Communication Technology ICT for Auditing/Assessment Purposes’. Het gebruik van ICT bij het auditeren wordt verder toegelicht in IAF ID 12:2015 betreffende ‘Principles on Remote Assessment’.

Remote auditing of auditeren vanop afstand, kan worden toegepast in vele certificatieschema’s. Ook bij ISO 9001:2015 over kwaliteit, ISO 14001:2015 over milieu en ISO 45001:2018 over veiligheid en gezondheid. Maar ook in de medical devices ISO 13485 of in de voedselveiligheid ISO 22000, kan remote-auditing worden toegepast. Remote-auditing is een aanvulling op het bestaande audit-proces, geen vervanging.

Tips bij het remote auditeren

Remote werken en dus ook remote auditeren is in deze bizarre tijden eerder regel dan uitzondering. Allerhande ICT-toepassingen zijn prima oplossingen om de in- en externe audits, de verificaties, de kwaliteitsmetingen en controles uit te voeren. Maar remote-auditing is niet vanzelfsprekend. De kwaliteit van de in- en externe audits mag niet onder het remote-auditeren lijden. Enkele reflectievragen kunnen worden gesteld:

 • Hoe pakken we kantooraudits aan en wat te doen met terreinaudits ?
 • Wat zijn de do’s en dont’s van remote auditeren?
 • Hoe kunnen we deze aanpakken, onze in- en externe audits?

Hier enkele tips, bevindingen en bedenkingen bij het remote auditeren:

 • Het auditeren via tools zoals Skype of Teams verloopt prima. Documenten kunnen makkelijk gedeeld worden. Er was ook steeds iemand van de QESH-afdeling aanwezig (en zichtbaar op apart scherm).
 • Documenten die niet leesbaar waren op het scherm, liet ik doormailen. Deze documenten kon ik dan in word, pdf of Excel lezen op mijn scherm. De afspraak was dat deze documenten werden gedelated.
 • Een steekproefsgewijze verificatie vereist speciale aandacht. Indien bv. niet alle documenten zoals interne audits of klantenklachten, enz. elektronisch beschikbaar zijn, is een steeksproefsgewijze controle moeilijk. Ik pik er dan toch enkele at random uit, en vraag ze mij ingescand of met foto, achteraf door te sturen (WhatsApp is bv. makkelijk om foto's door te sturen).
 • Werfbezoeken of atelierbezoeken worden uitgesteld. Remote auditing van deze activiteiten lijkt een groot risico te geven op het niet-bereiken van de auditdoelstellingen.
 • Het verlies aan persoonlijk contact, wat toch belangrijk is bij het auditeren, vormt in de audits die ik uitvoerde geen probleem. Mogelijks zou dit anders zijn geweest indien ik de organisaties voorheen nog niet kende.

Algemeen denk ik niet dat er veel verschillen zijn tussen interne of externe audits.
Hierbij nog enkele tips:

 • Een audit op afstand vraagt extra voorbereiding. Ook de nodige afspraken over communicatieveiligheid dienen vooraf te worden gemaakt.
 • De voorbereiding bestaat natuurlijk minimaal uit het doornemen van de directiebeoordeling, het inkijken van de interne auditplanning (en een steekproefsgewijze verificatie van enkele interne audits op afstand), en de lijst correctieve maatregelen. Zelf voeg ik daar ook de klantentevredenheidsmeting (voor ISO 9001), de milieuaspectenanalyse (ISO 14001) en de risicoanalyse en -evaluatie (ISO 45001) aan toe. Deze documenten worden door de certificatie-instelling bewaard, natuurlijk volledig vertrouwelijk.
 • Bij zeer kleine organisaties, die niet vertrouwd zijn met Skype of Teams, kan WhatsApp zelfs nuttig zijn. Zeker ook voor het doorsturen van een foto, zelfs een foto van een document, is WhatsApp zeer gebruiksvriendelijk.
 • Laat je als in- of extern auditor uitnodigen op Skype of Teams. Als in- of extern auditor ken je de mensen op de afdelingen niet, een typefout in een mailadres is gauw gemaakt waardoor je niet kan verbinden. Vermijd dit tijdverlies door de begeleider de uitnodigingen te laten versturen.
 • Pauzeer regelmatig bij remote auditeren. Een pauze om de 1.30 uur is echt wel nodig. Remote auditeren is veel vermoeiender dan algemeen aangenomen. Tijdens deze pauzes kan je als in- of externe auditor ook nog enkele documenten doornemen.

Jan Dillen

Wilt u de volledige toelichting van Jan Dillen lezen? Als (proef-)abonnee kunt u deze terugvinden bij de 'Praktische documenten' op INNIwise.

Nog geen proefabonnement afgesloten? Via deze link kunt u uw gratis proefperiode van 30 dagen opstarten. Veel succes!

Interne en externe audits door remote auditing, speciaal in deze coronatijden

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.