COVID-19: einde nazorgfase

 11/05/22

Nieuws

 COVID-19

De verspreiding van het coronavirus zorgde ervoor dat op 29 oktober 2021 een epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie werd afgekondigd tot en met 28 januari 2022 (1) en verlengd tot en met 27 april 2022 (2).

Op 11 maart 2022 werd deze epidemische noodsituatie echter vervroegd opgeheven (3).

Er werd evenwel een nazorgfase ingebouwd die zou eindigen 2 maanden na het beëindigen van de epidemische noodsituatie. Dit is dus vandaag, op 11 mei 2022.

Gedurende deze 2 maanden was de zgn. “waakzaamheidsfase” nog van kracht.

In deze fase werd het virus geacht onder controle te zijn maar was toch nog waakzaamheid geboden aangezien uitbraken van het virus nog steeds mogelijk waren. Er moesten nog steeds maatregelen genomen worden om de epidemie te beheersen en te voorkomen dat het virus terug zou uitbreken, nl. de maatregelen uit de waakzaamheidsfase zoals omschreven in de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of pandemie”.

Tijdens deze fase was het ook de bedoeling dat de werkgever, in overleg met de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk, naging welke eerder ingevoerde maatregelen nog behouden moesten blijven en welke konden afgebouwd worden en dat hij naging welke acties genomen moesten worden bij een volgende epidemische noodsituatie om in dit geval ook snel te kunnen reageren.

Het einde van de nazorgfase vandaag houdt in dat de ondernemingen niet meer verplicht zijn om de maatregelen uit de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of pandemie” na te leven maar er is blijvende aandacht vereist.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk roept hierbij op om:

  • direct de arbeidsarts te contacteren in geval van vermoeden van het circuleren van het coronavirus op de werkvloer
  • re-integratie van long-COVID-patiënten te bevorderen in overleg met het CPBW
  • de vereiste inspanningen te leveren om de gevolgen van de coronacrisis op het mentale welzijn van de werknemers te beperken
  • genoeg belangstelling vertonen voor de noden en verlangens van de werknemers
  • te zorgen voor een weloverwogen preventiebeleid
  • te zorgen voor een goed werkende sociale dialoog
  • zich te laten vaccineren of zich een boosterprik te laten zetten indien men nog niet of nog niet volledig gevaccineerd is

(1) zie KB van 28 oktober 2021 (B.S. 29-10-2021; bekrachtigd bij wet van 10 november 2021 – B.S. 11-11-2021)

(2) zie KB van 27 januari 2022 (B.S. 27-1-2022; bekrachtigd bij wet van 11 februari 2022 – B.S. 11-2-2022)

(3) zie Wet van 11 maart 2022 (B.S. 11-3-2022)

Bronnen:

  • News.belgium.be
  • FOD WASO
COVID-19: einde nazorgfase

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.