Erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor werknemers in cruciale sectoren tijdens lockdown

 09/06/20

Nieuws

 COVID-19

Voor werknemers in de gezondheidszorg is COVID-19 momenteel erkend als beroepsziekte. De federale regering breidt deze erkenning uit naar werknemers die tijdens de lockdown actief waren in een cruciale sector of een essentiële dienst. Voorbeelden hiervan zijn werknemers in de voedingssector of politieagenten.

Meer bepaald gaat het om werknemers die (door de aard van hun job) geen telewerk konden verrichten of niet steeds de verplichte physical distancing konden respecteren op de werkplek. De reden voor deze uitbreiding ligt voor de hand: werknemers uit cruciale sectoren of essentiële diensten liepen een groter besmettingsrisico dan de rest van de bevolking.

De erkenning als beroepsziekte geldt ook voor een grote groep federale ambtenaren, waaronder politieagenten, penitentiaire beambten, medewerkers van de civiele bescherming en douanebeambten.

Door deze nieuwe federale maatregel wordt een nieuwe code 1.404.04 toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten. Personen met COVID-19, gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest, die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, kunnen in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Eerder al voorzag minister van Volksgezondheid Maggie De Block een COVID-19-erkenning als beroepsziekte voor vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers van de hulpverleningszones. Ook werd een speciaal COVID-19-fonds opgericht voor vrijwilligers, andere vrijwillige brandweerlieden, verenigingswerkers en studenten. Op termijn wil de minister een regeling beroepsziekten voorzien voor zelfstandigen.

Binnenkort kunt u alle modaliteiten en aanvragen raadplegen op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (www.fedris.be).

Lijst cruciale sectoren/essentiële diensten:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/handelszaken-private-en-publieke-bedrijven-en-diensten-die-noodzakelijk-zijn


INNI redactie

Bron: Persbericht (‘Erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor werknemers in cruciale sectoren tijdens lockdown’), Ministerie van Volksgezondheid, 9 juni 2020.

Erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor werknemers in cruciale sectoren tijdens lockdown

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.