UPDATE: Maak uw event Coronaproof met de CERM-risicomatrix

 25/06/21

Nieuws

 COVID-19

Het COVID Event Risk Model werd ontwikkeld om inzicht te verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.

Of het nu om een concert, een sportwedstrijd, een beurs of een congres gaat, evenementen brengen mensen samen voor een memorabele live beleving. Events zien er in een “anderhalve meter maatschappij” volledig anders uit.

Op het overlegcomité van 18 juni 2021 werden versoepelingen aangekondigd (het Zomerplan - fase 2). Het maximaal aantal aanwezigen voor evenementen buiten bedraagt 2.000 personen. Voor evenementen binnen zijn maximaal 2.500 personen toegelaten (max 100% CIRM-capaciteit). De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men een vaste zitplaats heeft (vb. voetbalstadion).

Deze capaciteit is van kracht tot 30 juli 2021. Vanaf 30 juli wordt in principe de capaciteit opgetrokken respectievelijk 3.000 en 5.000. Het verplicht zitten vervalt dan. Vanaf 30 augustus zijn terug massa-evenementen tot 75.000 aanwezigen toegestaan.

CERM
Vorig jaar werd het “COVID Event Risk Model” (CERM) ontwikkeld in samenwerking met experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Het brengt het veiligheidsrisico van een event in kaart en biedt een gedragscode met de gewenste veiligheidsmaatregelen aan. Dit initiatief werd vorig jaar gelanceerd door Vlaams Minister Demir en kreeg de goedkeuring van de GEES (Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie).

Na het creëren van een login, omschrijf je het event, bepaal je specifieke kenmerken en behorende maatregelen. Er worden 23 organisatorische parameters bevraagd o.a. capaciteitsgebruik, registratie, interactie, veiligheidscommunicatie, ventilatie, dichtheid, lawaai,…

Ze worden ten opzichte van elkaar afgewogen omdat ze die de verspreiding van het coronavirus verkleinen of net verhogen. Afstand en interactie hebben een invloed op het besmettingsrisico, outdoor is veiliger dan indoor.

Aan de hand van een kleurenlabel krijg je inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van elk éénmalig event:

  • Rood: het event kan een groot risico vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Oranje: neem extra maatregelen om het risico op verdere verspreiding te beperken, alvorens het te organiseren.
  • Groen: het event is voldoende COVID-veilig in de huidige fase van de epidemie.

Deze labels zijn louter adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Het resultaat van de scan geeft enkel een tijd- en plaatsgebonden inschatting van het besmettingsrisico van het COVID-virus i.f.v. de epidemiologische inzichten van dit moment.

De CERM fungeert vanaf 1 juli 2020 als adviesmodel voor publieke events in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De finale beslissingsbevoegdheid ligt bij de lokale overheden. Zij verlenen vergunningen. Deze tool biedt ook een meerwaarde voor private initiatieven.

Er werd een handleiding/protocol opgemaakt. Op dezelfde website staan de sectorspecifieke protocollen voor horeca, sport en cultuur met goeie praktijkvoorbeelden.

Naast de CERM bestaat er ook een CIRM
Het 'COVID Infrastructure Risk Model (CIRM)' is een checklist die de uitbater van 'bepaalde infrastructuur' toelaat om deze te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s.

Het is aan de lokale overheid om finaal uit te maken welke infrastructuren in aanmerking komen. Het CIRM, alsook het CERM, zijn niet meer van toepassing op indoor evenementen
indien het publiek minder bedraagt dan 100 personen en op outdoor evenementen
met minder dan 200 personen. (art. 12 §4, MB 24/06/2021).

Deze tool richt zich specifiek op uitbaters van sportieve of culturele infrastructuren, alsook van congreslocaties. Deze tool kreeg in 2021 een update en is aangepast aan de 10 geboden van het coronaprotocol, opgesteld door het coronacommissariaat.

Het CIRM  beroept zich (deels) op dezelfde set veiligheidsparameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig ontvangen van events.

Het is finaal aan de lokale overheden om te bepalen welke infrastructuur er in aanmerking komt voor een CIRM-toelating. M.a.w. hoeveel bezoekers kan men ontvangen en aan welke voorwaarden hiervoor voldaan moet worden.

Wanneer welke tool van toepassing is, vind je hier.

INNI Redactie

UPDATE: Maak uw event Coronaproof met de CERM-risicomatrix

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.