UPDATE: Maak uw event Coronaproof met de CERM-risicomatrix

 30/07/21

Nieuws

 COVID-19

Het COVID Event Risk Model werd ontwikkeld om inzicht te verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.

Of het nu om een concert, een sportwedstrijd, een beurs of een congres gaat, evenementen brengen mensen samen voor een memorabele live beleving. Events zien er in een “anderhalve meter maatschappij” volledig anders uit.

Op het overlegcomité van 19 juli 2021 werden versoepelingen aangekondigd (het Zomerplan - fase 3). Het maximaal aantal aanwezigen voor evenementen buiten bedraagt 3.000 personen, waarbij de verplichting tot neerzitten vervalt. Voor evenementen binnen zijn maximaal 5.000 personen toegelaten. Deze fase gaat in vanaf 30 juli 2021.

Vanaf 13 augustus zijn ook massa-evenementen in de buitenlucht (min 1.500 personen) weer toegelaten, als bezoekers met het Covid Safe Ticket kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, minder dan 48 uur geleden een negatieve coronatest hebben afgelegd of recent besmet raakten met het virus en weer hersteld zijn. Vanaf 1 september komen ook binnen evenementen in aanmerking.

CERM
Vorig jaar werd het “COVID Event Risk Model” (CERM) ontwikkeld in samenwerking met experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Het brengt het veiligheidsrisico van een event in kaart en biedt een gedragscode met de gewenste veiligheidsmaatregelen aan. Dit initiatief werd vorig jaar gelanceerd door Vlaams Minister Demir en kreeg de goedkeuring van de GEES (Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie).

Na het creëren van een login, omschrijf je het event, bepaal je specifieke kenmerken en behorende maatregelen. Er worden 23 organisatorische parameters bevraagd o.a. capaciteitsgebruik, registratie, interactie, veiligheidscommunicatie, ventilatie, dichtheid, lawaai,…

Ze worden ten opzichte van elkaar afgewogen omdat ze die de verspreiding van het coronavirus verkleinen of net verhogen. Afstand en interactie hebben een invloed op het besmettingsrisico, outdoor is veiliger dan indoor.

Aan de hand van een kleurenlabel krijg je inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van elk éénmalig event:

  • Rood: het event kan een groot risico vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Oranje: neem extra maatregelen om het risico op verdere verspreiding te beperken, alvorens het te organiseren.
  • Groen: het event is voldoende COVID-veilig in de huidige fase van de epidemie.

Deze labels zijn louter adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Het resultaat van de scan geeft enkel een tijd- en plaatsgebonden inschatting van het besmettingsrisico van het COVID-virus i.f.v. de epidemiologische inzichten van dit moment.

De CERM fungeert vanaf 1 juli 2020 als adviesmodel voor publieke events in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De finale beslissingsbevoegdheid ligt bij de lokale overheden. Zij verlenen vergunningen. Deze tool biedt ook een meerwaarde voor private initiatieven.

Er werd een handleiding/protocol opgemaakt. Op dezelfde website staan de sectorspecifieke protocollen voor horeca, sport en cultuur met goeie praktijkvoorbeelden. FAQ vind je hier.

Naast de CERM bestaat er ook een CIRM
Het 'COVID Infrastructure Risk Model (CIRM)' is een checklist die de uitbater van 'bepaalde infrastructuur' toelaat om deze te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM  beroept zich (deels) op dezelfde set veiligheidsparameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig ontvangen van events.

Deze tool richt zich specifiek op uitbaters van sportieve of culturele infrastructuren, alsook van congreslocaties. Deze tool kreeg in 2021 een update en is aangepast aan de 10 geboden van het coronaprotocol, opgesteld door het coronacommissariaat.

Het is aan de lokale overheid om finaal uit te maken welke infrastructuren in aanmerking komen. M.a.w. hoeveel bezoekers kan men ontvangen en aan welke voorwaarden hiervoor voldaan moet worden. Het CIRM, alsook het CERM, zijn niet meer verplicht op indoor evenementen met een publiek met minder dan 200 personen en op outdoor evenementen met minder dan 400 personen (art. 8, MB 28/07/2021). Het CIRM en het CERM zijn niet verplicht voor massa-evenementen (art. 9, hetzelfde MB).

Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.

FAQ vind je hier.

redactie INNI

UPDATE: Maak uw event Coronaproof met de CERM-risicomatrix

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.