Dalend aantal arbeidsongevallen in de bouwsector: campagne ‘Safety My Priority’ van Confederatie Bouw zet voluit in op sensibilisering

 11/05/21

Interview

Interview met Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw

Naar aanleiding van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk – die jaarlijks op 28 april plaatsvindt – uitte de Confederatie Bouw zijn tevredenheid over de vaststelling dat het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector (met minstens één dag arbeidsongeschiktheid) met 14,2% gedaald is tussen 2014 en 2019. Deze cijfers zijn gebaseerd op het rapport van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

Ondanks deze positieve trend is ons land op het vlak van arbeidsongevallen in de bouwsector slechts een middenmoter binnen het Europese peloton. Landen als Nederland, Groot-Brittannië en Zweden scoren een pak beter, waarbij bouwvakkers zelfs tweemaal minder risico lopen op een arbeidsongeval.

De Confederatie Bouw doet verwoede inspanningen om werkgevers en werknemers in de bouw maximaal bewust te maken van het belang van veiligheid en veilig gedrag op bouwwerven. Daarom lanceerde ze in 2019 de campagne ‘Safety My Priority’, waarbij bouwondernemingen een charter kunnen ondertekenen. Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw, geeft tekst en uitleg:

“Vanuit de Confederatie Bouw zijn we uiteraard blij dat het aantal arbeidsongevallen in onze sector de voorbije jaren aanzienlijk gedaald is. Dit resultaat is nog knapper als we vaststellen dat de ongevallencijfers in andere sectoren stabiel bleven en soms zelfs licht stegen. Onze werkgevers en werknemers leveren dus niet alleen heel wat inspanningen om de veiligheid op werven te verbeteren, maar slagen er ook in om acties te ondernemen die vruchten afwerpen.”

“Dit mooie resultaat mag echter niet het signaal zijn om achterover te gaan leunen. Integendeel, vanuit de Confederatie Bouw willen we er mee voor zorgen dat ons land in het Europese peloton evolueert van een middenmoter naar een topspeler. De ons omringende landen bewijzen dat er in onze bouwondernemingen nog heel wat marge voor verbetering is. De recepten die zij toepassen om de veiligheid op de werkvloer naar een hoger niveau te tillen, kunnen ook bij ons voorzien worden.”

“Om zoveel mogelijk werkgevers te inspireren en aan te sporen om werk te maken van een sterk veiligheidsbeleid, startten we enkele jaren geleden onze campagne ‘Safety My Priority’ op. Ons doel? Via een charter en laagdrempelige tools een zo breed mogelijk draagvlak creëren om preventie prioritair te maken in ondernemingen. Het louter vertrouwen op controles – door aannemers zelf en de overheid – is onvoldoende om werknemers een veilige werkomgeving te garanderen. Veiligheid moet structureel aandacht krijgen, waarbij bouwpartners samen proactief processen uittekenen om een veiligheidsbeleid vorm te geven. Ik benadruk hierbij dat veiligheid niet enkel voor eigen werknemers cruciaal is, maar ook voor contractors, leveranciers of andere externe partijen die op een werf aanwezig zijn.”

“Ik roep alle aannemers op om ons Safety My Priority-charter te ondertekenen, als een engagement om veiligheid absolute prioriteit te geven. Tot nu toe zetten al 2.600 aannemers hun handtekening onder dit charter, een resultaat waar we zeer trots op zijn. Daarnaast bieden we bouwondernemingen een toolbox aan met heel wat leerrijke en laagdrempelige leerelementen, zoals bijvoorbeeld banners, stickers, werfborden en artikels. In ons magazine ‘Safety My Priority’ – dat elke kwartaal verschijnt – publiceren we boeiende interviews en handige tips. En in deze coronatijden investeren we ook heel wat tijd in webinars, waarbij deelnemers hun kennis over veiligheidstopics in de bouw kunnen bijspijkeren en onderling interessante ideeën kunnen uitwisselen.”

Lees meer op https://www.safetymypriority.be/


redactie INNI

Dalend aantal arbeidsongevallen in de bouwsector: campagne ‘Safety My Priority’ van Confederatie Bouw zet voluit in op sensibilisering

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.