nieuwsoverzicht 5-9 dec (wk 49)

 12/12/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Arbeidsovereenkomsten in de overheidssector / Circulaire economie en veiligheid en gezondheid op het werk / AI voor kmo’s in 2023 / 1-jarig bestaan HERA / Vuurwerk: knallen of verknallen?

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Arbeidsovereenkomsten in de overheidssector

Op de ministerraad van 9 december 2022 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd tot regeling van de motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van werknemers die contractueel tewerkgesteld zijn in de overheidssector.

Met dit voorontwerp poogt men tegemoet te komen aan een arrest van het Grondwettelijk Hof en zich tegelijkertijd te schikken naar de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Circulaire economie en veiligheid en gezondheid op het werk

In het kader van de doelstelling van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, is de ontwikkeling van een circulaire economie essentieel.

Dit kan gevolgen met zich meebrengen voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid op het werk, vooral in de afvalsector. Om de risico's voor de gezondheid en veiligheid op het werk te beperken is het belangrijk te beschikken over een goede regelgeving, normalisatie en documentatie.

Om een vlotte overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken, zijn digitale technologieën essentieel en bieden zij kansen en uitdagingen, die voorwerp uitmaken van een van de beleidsnota’s van de EU-OSHA waarin de nadruk wordt gelegd op informatieverstrekking en -deling, arbeidsflexibiliteit, werk onder het opleidingsniveau en risico's in verband met toezicht op en monitoring van werknemers.

Ook andere beleidsnota’s in verband met circulaire economie, zijn terug te vinden op de website van de EU-OSHA.

Bronnen :

 • Beswic
 • EU-OSHA

B. Belangrijkste ontwikkelingen inzake AI voor kmo’s in 2023

Op het platform www.digitaletoekomst.be, een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, vind je informatie rond:

 • hoe te digitaliseren (advies en ondersteuning)
 • cyber security
 • industrie 4.0 (nieuwe technieken, businessmodellen en toekomstgerichte skills en competenties)
 • artificiële intelligentie (AI)

Inzake AI vind je er een artikel over de 7 trends waarin AI belangrijk zal zijn voor kmo’s in 2023 met toepassingen. Het gaat om:

 1. intenser samenwerken met AI
 2. slimmere (online) veiligheid
 3. AI-oplossingen steeds gemakkelijker
 4. meer en gemakkelijker personaliseren
 5. meer aandacht voor ethische AI
 6. ondernemers en medewerkers leren bij over AI
 7. AI optimaliseert planningen en netwerken

Meer info kan je hier terugvinden.

Bron: digitaletoekomst.be

C. 1-jarig bestaan HERA

HERA (European Health Emergency Preparedness and Response Authority) vierde op 16 september 2022 haar eerste verjaardag.

Deze autoriteit werd als een nieuw directoraat-generaal van de Europese Commissie opgericht om snel te kunnen samenwerken en reageren bij grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen zoals door besmettelijke ziekten (cfr. corona) alsook chemische, biologische, radiologische en nucleaire gevaren en ongevallen.

Ze voert het beleid uit van de Commissie m.b.t. volksgezondheid en heeft als opdracht noodsituaties op gezondheidsgebied te voorkomen, op te sporen en er snel op te reageren. In noodsituaties zal HERA zorgen voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van geneesmiddelen, vaccins en andere medische tegenmaatregelen, zoals handschoenen en maskers.

Op 8 december 2022 organiseerde de Europese Commissie een conferentie n.a.v. het eenjarig bestaan van HERA met informatie over de rol van HERA bij pandemieën, innovatieve medische oplossingen, medische tegenmaatregelen en internationale samenwerking om de paraatheid op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te verbeteren.

De videotussenkomst van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kan online herbekeken worden.

Bron: FOD Volksgezondheid

D. Vuurwerk: knallen of verknallen?

Dat het afschieten van vuurwerk niet zonder gevaar is en bijgevolg ook lettelrijk je leven kan verknallen, bewijzen de vele slachtoffers die jaarlijks vallen ten gevolge van incidenten met vuurwerk tijdens de overgang van Oud naar Nieuw.

Gehoorschade, brandwonden, afgerukte lichaamsdelen, … zijn pas enkele van de verwondingen die men kan oplopen als het fout loopt. Vooral mannen blijken het slachtoffer.

Op de website van de Stichting Brandwonden vind je heel wat nuttige informatie rond aankoop van vuurwerk, tips voor veilig gebruik van vuurwerk, verzorging van eventuele verwondingen en wetgeving.

Bron: Stichting Brandwonden

nieuwsoverzicht 5-9 dec (wk 49)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.