Coronavirus goes ‘viral’ - Het muzikale perspectief van een arbeidsarts

 01/04/20

Opiniestuk

In deze bijdrage laten we een arbeidsarts aan het woord met een kritische blik op de Coronacrisis. Het is een echt ‘opinie’-stuk en geeft de mening van de auteur weer.

“In zijn column in de Artsenkrant op 24 maart 2020 maakte Prof. Dr. Lode Godderis (KULeuven, Centrum voor Omgeving en Gezondheid en Directeur Kennis, Informatie en Reseach van IDEWE) een vergelijking tussen de Giro d’Italia en onze « China Crisis ». De toestand waarin we verkeren lijkt me meer op een partijtje paniekvoetbal tijdens de Wereldkampioenschappen shotten op COVID-19, waarbij de arbeidsarts vaak aan de zijlijn toekijkt.

In dit opiniestuk wil ik de muzikale tour opgaan. Hier is dus een voor u gevulde jukebox om op te dansen na het werk. Trouwens één van de 8 tips om een gezonde thuis-werk balans te houden in tijden van telewerk (L. Godderis, IDEWE in Jobat, 8 maart 2020).

Luister naar mijn playlist van 5 liedjes « En Dans ! » (Clouseau, 2001).

Playlist : Rare beestjes die virussen

1. « I am the virus » (Killing Joke, 2015)

De informatie komt druppelsgewijs binnen, waarbij disinformatie, fake news en urban legends steeds om de hoek komen gluren. Vast staat dat we met zijn allen getroffen kunnen worden, jong én oud, sterk én zwak, maar met de diverse groepen gezondheidswerkers in de vuurlinie van de droplets.

Wie de verschillende websites van de Externe Diensten op de voet volgde, kreeg zeker in het begin een overvloed aan ergonomische adviezen voor tele- en thuiswerkers. Voor personen dus die het risico zoveel mogelijk konden vermijden. Daarna werd het bij de meeste Externe Diensten ijzig stil want de meeste namen het voortouw niet, maar namen een eerder afwachtende houding aan. Allen bewandelden ze hun eigen pad.

Mocht er niet meer verwacht worden van de overkoepelende organisatie Co-Prev ? Mocht er niet wat meer verwacht worden wat betreft ‘risicoanalyse’ (een zogenaamde Last Minute Risicoanalyse), risicocommunicatie en -management ? Op de site van de Belgische Beroepsvereniging (BBvAg) en de Vlaamse Wetenschappelijk voor Arbeidsgeneeskunde (VWVA) staat er tot op heden geen COVID-19 nieuws.

2. « Panic » (The Smiths, 1987)

Hebben we iets geleerd van de SARSr-CoV (2002-2003)en MERS-CoV-crisissen (sinds 2012), die hun oorsprong ook in Azië vonden ? Neen, want er is nog steeds geen vaccin voor(de)handen! De grieppandemieën zoals de Spaanse Griep, de Russische Griep, de Hongkonggriep en de Varkensgriep maakten er ons wel al attent op dat virussen de ‘nieuwe pest’ konden veroorzaken. Hebben we ons dus geld op de verkeerde beestjes (Influenzavirussen) ingezet ? Allicht niet helemaal, maar meer risicospreiding door op meerdere paarden (lees : vaccins) te wedden was pragmatischer geweest.

3. « Doctor ! Doctor !» (Thompson Twins, 1984)

Gewezen senator Dr. Vankrunkelsven wou andere landen gaan helpen … nog voor onze eigen brandhaard geblust was. Een nobel gedachtengoed, maar m.i. helpen we de andere landen het beste door zelf « onze » crisis in te tomen en het virus onder bedwang te houden binnen onze landsgrenzen.

Dr. Edelhart Kempeneers (Medisch Directeur, Attentia) probeerde op zijn persoonlijke blog wat arbeidsgeneeskundige sprokkels omtrent Coronavirussen aan te reiken. Hoewel, zijn statement over desinfectiemiddelen zorgde voor wat onduidelijkheid aangezien het ook op de Prevent website en zijn LinkedIn pagina gedeeld werd.

4. « The Worker » (Fisher Z, 1979)

Buiten de gezondheidszorg wordt de economie draaiende gehouden door mensen van allerlei slag : vuilnismannen, havenarbeiders, logistiekers, brandweerlui, politiemensen, noem maar op… die elk hun steentje bijdragen.

Wat mij verwondert is dat Fedris, het Agentschap voor de Beroepsrisico’s, dat overigens niet bekend staat voor een snelle aanpak en afhandeling, er deze keer als de kippen bij was om de COVID-19 besmetting te kunnen aangeven als beroepsziekte met mogelijke schadeloosstelling tot gevolg.

5. « It’s the end of the world as we know it» (R.E.M., 1987)

Met deze Corona-hit tussen de oren, sluit ik af. Dit stuk wou geen toxisch betoog zijn, maar er komen tijden aan van zelfreflectie en de hand in eigen boezem steken à la Minister Dr. Maggie De Block.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Zolang er virussen zijn, zullen er mensen zijn, en vice versa ! De mensheid heeft in het verleden bewezen snel, efficiënt, creatief en inventief te kunnen handelen, hopelijk sneller, efficiënter, creatiever en inventiever dan onze virale opponenten.

Keep the faith… en blijf in uw kot !

Zojuist kwamen er nog enkele verzoekjes binnen : « Virus » (Björk, 2011), « Hands clean » (Alanis Morrisette, 2002) en « The distance » (Cake, 1996)… “

Auteur: naam en adres bekend bij de redactie

Bronnen:
Artsenkrant : www.artsenkrant.com en www.artsenkrant.com/actueel/ode-aan-alle-collega-s/article-column-45783.html
Belgische Beroepsvereniging (BbvAg) : www.bbvag.be
Blog van dr. Edelhart Kempeneers : http://Edelhart.Kempeneers.org en http://edelhart.kempeneers.org...
CDC : www.cdc.gov en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Co-Prev : www.co-prev.be
EOS Magazine : www.eoswetenschap.eu
Fedris : www.fedris.be en https://fedris.be/nl/news#news...
FOD Volksgezondheid : www.info-coronavirus.be
Jobat : www.jobat.be en www.jobat.be/nl/art/8-tips-voor-een-gezonde-thuis-werk-balans
Nationale Order der Artsen : www.ordomedic.be/
Vankrunkelsven Patrik : www.vrt.be en https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/23/opinie-patrik-vankrunkelsven-coronavirus-europese-solidariteit/
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) : www.vwva.be

Coronavirus goes ‘viral’ - Het muzikale perspectief van een arbeidsarts

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.