HOEZO? Een arbeidsongeval tijdens het telewerken?!

 06/11/20

Nieuws

 COVID-19

Occasionele telewerkers zijn verzekerd voor arbeidsongevallen.

Het credo van deze pandemie is: 'maximaal telewerk waar mogelijk'. Bij telewerk wijzigt de gebruikelijke arbeidsplaats. Bovendien zijn er ook meestal geen getuigen aanwezig. Wat indien er een arbeidsongeval gebeurt? Is de aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar mogelijk? Enkele scenario’s:

  • Tijdens het telewerk val ik van de trap, na toiletbezoek op een ander verdiep.
  • Ik reik naar een map en schuif van mijn bureaustoel.
  • Ik verbrand mijn hand aan hete thee tijdens de (lunch)pauze).
  • Tijdens het halen van de post uit mijn brievenbus glijd ik uit.
  • Ik bezeer me bij het voederen van de hond.

In de drie eerste voorbeelden gaat het om een arbeidsongeval. Meer info over de definiëring van arbeidsongevallen in de databank.

Wettelijk vermoeden

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich thuis voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Men spreekt over een wettelijk vermoeden. Er wordt verondersteld dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de werkuren én op de werkplaats, ook al gebeurde dit thuis. Dit gold aanvankelijk enkel voor structureel telewerk. Sinds 27 januari 2019 is dit ook het geval voor occasioneel thuiswerk.[1] De bewijslast voor het slachtoffer verviel hierbij. Sindsdien genieten 'structurele' en 'occasionele' telewerkers dus van dezelfde waarborgen.

Aangifte telewerkongeval

Opdat het vermoeden kan spelen, is er wel een schriftelijk document nodig van de werkgever waaruit blijkt dat werknemers toegelaten worden om thuis te werken. Het door de werknemer uitgevoerde werk dient immers 'verzoenbaar' te zijn met telewerk. Er worden hieraan geen specifieke voorwaarden gesteld. Dit kan via een mailing omtrent Corona, waarin de toestemming wordt gegeven, een dienstnota of sms waarin occasioneel telewerk wordt aangevraagd.

Om te spreken van een telewerkbeleid, kan bijvoorbeeld het arbeidscontract aangepast worden of een addendum met afspraken over het telewerk aan het arbeidsreglement worden toegevoegd, inclusief mogelijke kostenvergoeding. Nogmaals dit is geen vereiste. Afspraken maken echter goeie vrienden.

Realiseer je wel volgende consequenties:

  • Als de plaats van telewerk niet beschreven staat, dan geldt de woonplaats.
  • Als de werktijden van telewerk niet beschreven staan, dan geldt de gewone uurregeling van het individu als bewijselement voor het arbeidsongeval. Gezien de flexibiliteit over de combinatie gezin-werk in deze pandemie, kan dit wel eens afwijken van de 'kantooruren'.

Bij het lezen van deze rubriek fronst u misschien de wenkbrauwen, gezien in bepaalde periodes van de pandemie telewerk verplicht werd/wordt per Ministerieel Besluit. Het gaat vooral om de periodes waarin de werkgever dit zelf dient te schatten. De oefening is niet verloren. Hou er rekening mee dat er in een postcorona tijdperk andere situaties van overmacht aanleiding zullen geven tot occasioneel thuiswerk. Vb. extreem winterweer, je kind dat plots ziek valt, terroristische aanslagen, onverwachte treinstaking, autopech,…

Een ongeval moet bij voorkeur onmiddellijk bij de werkgever worden aangegeven (en dit binnen de gebruikelijke termijn.

En een wegongeval?

Geldt dit ook voor verplaatsingen woonplaats naar de school of opvangplaats van de kinderen. De locatie van telewerk valt meestal samen met de verblijfplaats. Hierdoor is er in principe geen arbeidsweg. Ook hier is de erkenning van het arbeidsongeval een feit.[1] Dit traject wordt gelijkgesteld met een arbeidsweg als u van thuis uit werkt, alsook de weg naar de plaats waar u uw maaltijd nuttigt of koopt en omgekeerd.

[1] Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. B.S. 17 januari 2019.

INNI Redactie

HOEZO? Een arbeidsongeval tijdens het telewerken?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.