Wijzigingen KB basisnormen brand gepubliceerd!

 23/06/22

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

De wijzigingen aan het KB basisnormen brand, die van toepassing zijn vanaf 1 juli 2022, werden vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U kunt de tekst van het wijzigingsKB hier raadplegen.

Het gaat voor het merendeel over versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende mogelijkheden voor de huidige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994. Voor de enkele aanpassingen die strenger zijn dan de huidige bepalingen, zijn overgangsbepalingen voorzien zodat de huidige bepalingen nog van toepassing zijn op de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 juli 2022.

De wijzigingen betreffen onder meer:

• een aanpassing van de voorschriften voor de afstand tussen gevels

• een aanpassing van de voorschriften voor de verlaagde plafonds

• een aanpassing van de voorschriften voor de bij brand zelfsluitende brandwerende deuren

• een aanpassing van de voorschriften voor de duplexen en de triplexen

• een aanpassing van de voorschriften voor de binnentrappenhuizen

• een aanpassing van de voorschriften voor de af te leggen weg naar een uitgang

• een aanpassing van de voorschriften voor de evacuatiewegen op een evacuatieniveau

• een aanpassing van de voorschriften voor de afstand tussen trappenhuizen

• een aanpassing van de voorschriften voor de technische lokalen

• een aanpassing van de voorschriften voor de hydraulische liften

• een aanpassing van de voorschriften voor de brandwerende kleppen type C

• een aanpassing van de voorschriften voor de melding, de waarschuwing, het alarm en de brandbestrijdingsmiddelen

• een aanpassing van de voorschriften voor de brandwerende deuren

• een aanpassing van de voorschriften voor de daken

• een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor het brandgedrag van de gevels

• een aanpassing van de voorschriften voor de houten terrassen

• een aanpassing van de voorschriften voor de aansluiting van de compartimentwand met het dak of gevel voor de industriegebouwen

• een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de parkings (er is niet specifiek rekening gehouden met risico's als gevolg van elektrische voertuigen (of het laden daarvan) of voertuigen op waterstof maar heel wat maatregelen zullen ook voor branden van die voertuigen ten goede komen)

• een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de stookafdelingen

• een aanpassing van de voorschriften voor de groendaken

• diverse aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken, maar ook bijkomende mogelijkheden bieden met gelijkwaardige oplossingen die voorheen niet toegestaan waren in deze gebouwen

Ann Cogghe

Wijzigingen KB basisnormen brand gepubliceerd!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.