Wijziging m.b.t. psychosociale risico’s op het werk

 17/05/23

Nieuws

 Psychosociale risico's

Via KB van 1 mei 2023 wordt de codex over het welzijn op het werk gewijzigd wat betreft de informatie aan de werkgever over de bescherming tegen represailles in het kader van de interne procedure als actiemiddel met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk.

Deze wijziging is een uitvoering van de wet van 7 april 2023 tot wijziging van de 3 federale wetten betreffende de strijd tegen discriminatie en de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met betrekking tot de bescherming tegen nadelige maatregelen/represailles.

De wet van 7 april 2023 is het gevolg van het arrest Hakelbracht van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie waarin geoordeeld wordt dat de bescherming tegen represailles voor getuigen van een discriminatie zoals voorzien door de Belgische wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen niet in overeenstemming is met richtlijn 2006/54. In deze wet worden enkel rechtstreekse, formele getuigen beschermd, d.w.z. diegene die in een gedateerd en ondertekend document melding hebben gemaakt van de feiten die zij zelf hebben gezien en die verband houden met de situatie die het voorwerp is van de klacht. Volgens het Hof vereist de richtlijn dat werknemers die formeel of informeel steun hebben verleend aan de persoon die werd gediscrimineerd, beschermd moeten worden.

Om hieraan tegemoet te komen worden, met ingang van 1 juni 2023, zowel de wetten betreffende de strijd tegen discriminatie aangepast, als de welzijnswet die ook een omzetting is van de richtlijn 2006/54 (en de andere anti-discriminatierichtlijnen) voor wat betreft pesterijen of geweld op het werk die verband houden met een discriminatiegrond en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Wettelijk gezien moeten de personen die menen slachtoffer te zijn en getuigen van discriminatie op dezelfde wijze worden beschermd in de wetten betreffende de strijd tegen discriminatie en in de welzijnswetgeving (om te voorkomen dat er een nieuwe discriminatie ontstaat).

De FOD WASO geeft een uitgebreide toelichting over de concrete wijzigingen.

Bronnen:

Wijziging m.b.t. psychosociale risico’s op het werk

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.