Welzijn op het werk in tijden van COVID-19: investeer in gelukkige werknemers!

 03/08/20

Nieuws

 Psychosociale risico's

Het terugverdieneffect van Welzijn op werk.

Een bedrijf dat geen winst maakt, is gedoemd om snel van de kaart geveegd te worden. Maar een bedrijf rendabel en financieel gezond houden is enkel mogelijk als alle werknemers zich goed in hun vel voelen, met voldoende sociale steun en kansen tot professionele zelfontplooiing. De huidige coronacrisis lijkt het belang aan welzijn op het werk alleen maar te doen toenemen, omdat de komende maanden in heel wat bedrijven jammer genoeg de nodige ontslagen zullen vallen. Dat is uiteraard geen goed nieuws voor de medewerkers die moeten vertrekken, maar ook niet voor de collega’s die aan boord blijven. Want zij moeten met minder mensen hetzelfde werk verzetten.

Als werkgever moet je in staat zijn om bij jouw medewerkers tijdig de signalen op burn-out of depressie te detecteren. Ongemotiveerde mensen opnieuw ‘goesting’ doen krijgen om hun werk enthousiast aan te pakken, daar gaat het om. Je lost burn-outs niet op door louter de werkdruk te verminderen. Samen nieuwe uitdagingen bepalen is echter wel een goed recept om het welzijn van collega’s te vergroten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) berekende dat elke euro die in welzijn geïnvesteerd wordt, maar liefst twee- tot veertienmaal terugverdiend wordt. Een veelgemaakte denkfout bij zaakvoerders is dat ze welzijn louter als een kostenpost beschouwen. Maar via creatieve en goedkope oplossingen (bijvoorbeeld de introductie van pauzeboxen met ludieke sportgadgets) kun je werknemers op een eenvoudige manier gezond aan de slag houden. Tevreden en gezonde werknemers leveren een bedrijf alleen maar winst op.

De coronacrisis leert bedrijfsleiders ook dat (1) een open en structurele communicatie met medewerkers essentieel is en (2) het goed is om collega’s extra vertrouwen en autonomie te geven. Beide aspecten zijn trouwens ook doeltreffende oplossingen om burn-outs te voorkomen. Want een leidinggevende die luistert, empathie toont en openstaat voor kritiek, zorgt voor voorspelbaarheid. Gecombineerd met regelmatige feedbackmomenten (weg met die jaarlijkse evaluatiemomenten!) geeft dit werknemers de nodige houvast en rust.

De wetgeving in België verplicht werkgevers trouwens om maximaal in te zetten op stress- en burn-outpreventie. Bij het verplicht maken van maatregelen gaan bij heel wat mensen rode knipperlichten branden, maar dergelijk regelgevend kader heeft alleszins de verdienste dat bedrijven actief gaan nadenken over het welzijn binnen de kantoormuren. De wet zorgt er trouwens ook voor dat bedrijfsacties rond welzijn gecontroleerd en bijgestuurd kunnen worden.

INNI Redactie

Welzijn op het werk in tijden van COVID-19: investeer in gelukkige werknemers!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.