Studie over ontwikkeling van resistentie tegen ontsmettingsmiddelen

 22/02/22

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voerde het de Duve Instituut van de UCLouvain in oktober 2021 een studie uit m.b.t. de ontwikkeling van resistentie van bacteriën tegen biociden of ontsmettingsmiddelen.

Sinds de coronacrisis worden ontsmettingsmiddelen, een vorm van biocide, massaal gebruikt. Ontsmettingsmiddelen worden gebruikt om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Door veelvuldig gebruik van deze middelen, bestaat echter de kans dat micro-organismen resistent worden tegen deze middelen en dat zij dus na de blootstelling aan een product dat hen zou doden of hun groei zou doen stoppen toch blijven leven of verder groeien. Hierdoor ontwikkelen deze micro-organismen resistentiemechanismen tegen antimicrobiële stoffen en ook tegen antibiotica die gebruikt worden om infecties bij de mens te behandelen.

Het verslag van de studie van het de Duve Instituut:

  • geeft een overzicht van de literatuur m.b.t. de resistentie en de kruisresistentie van micro-organismen tegen biociden, voornamelijk toegespitst op bacteriën omdat de meeste studies over resistentie tegen biociden verband houdt met bacteriën;
  • wijst op de vele hiaten in de kennis over het onderwerp bv. ontbreken van gestandaardiseerde testprotocollen voor biociden, diepgaande studies om inzicht te krijgen in de resistentie tegen biociden in de praktijk.

Het is beschikbaar in het Engels.

De FOD geeft als tips mee om biociden enkel te gebruiken wanneer het nodig is aangezien zij gevaarlijk zijn voor mens en milieu en om bij gebruik zeker de gebruiksaanwijzingen te respecteren.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Studie over ontwikkeling van resistentie tegen ontsmettingsmiddelen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.