Wet wijziging Beroepsziektenwet gepubliceerd - inwerkingtreding op 18 mei 2020

 30/11/21

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Vandaag, 30 november 2021, verscheen de wet van 23 november 2021 houdende wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Deze wet vormt de wettelijke basis om bij koninklijk besluit te kunnen afwijken van de gebruikelijke termijnen betreffende de vergoeding van de beroepsziekten. Hierdoor wordt de Koning in uitzonderlijke gevallen gemachtigd om, met terugwerkende kracht ten opzichte van de datum waarin de regelgeving thans voorziet, een vergoeding mogelijk te maken.

Er wordt beoogd om de besmettingen met COVID-19 die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn opgelopen en die voldoen aan de door de minister in het ontwerp voormelde criteria, met terugwerkende kracht te erkennen en te vergoeden.

Meer info vind je terug in ons nieuwsbericht van 17 november.

Wet wijziging Beroepsziektenwet gepubliceerd - inwerkingtreding op 18 mei 2020

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.