Wat doet de preventieadviseur in tijden van Corona?

 07/05/20

Opiniestuk

 COVID-19

Menig collega zal net als ondergetekende de laatste weken gebeten en geclaimd zijn door het nieuwe Corona-virus COVID-19. “Help ons, preventieadviseur! Wat moeten we doen?"

"Mag deze of gene meeting doorgaan? Mogen onze medewerkers nu dan wel thuiswerken (want we hebben hier geen policy over)? Moeten we de airco uitzetten? Schrijf a.u.b. snel snel snel een procedure over hypothetische situatie X of Y, en liefst ook over Z (hoewel we weten dat de kans daarop bijna 0% is). De collega’s panikeren! Kan jij hen geruststellen met duidelijke info?” Enzoverder enzovoort. Klinkt dit bekend?

De meeste werkgevers kiezen de vlucht vooruit: liever te veel dan te weinig maatregelen. Sommigen slapen rustig door en beraden zich nu pas over maatregelen. Nádat de regering draconische maatregelen afkondigde.

Wat kunnen wij preventieadviseurs en werkgevers hier nu uit leren? Heel wat. Is het toeval dat uitgerekend in het Chinees het begrip “crisis” is opgebouwd uit karakters die staan voor “bedreiging” maar ook “kans”?

Een bloemlezing:

  • Regel tele- en thuiswerk: als je organisatie tot nu toe thuiswerk verbood of bemoeilijkte, is dit het ideale moment om het taboe te doorbreken. Velen hebben koudwatervrees omwille van controleverlies, gebrek aan vertrouwen e.d. maar worden nu gedwongen om te zwemmen.
    Wees een goede preventieadviseur en help je baas met het volgende: een policy opstellen i.s.m. met de sociale partners, overleg met de arbeidsongevallenverzekering, ergonomische tips geven aan thuiswerkers, enz. Cao nr. 85 biedt houvast. En het Vlaams verkeerscentrum ook: kijk eens baas, zoveel % minder file!
  • Nog een ander taboe om te doorbreken: een ontspoorde vergadercultuur. Iets waar vaak over geklaagd wordt maar weinig aan gedaan. Tenzij vergaderingen inleggen om te bespreken hoe we minder kunnen vergaderen. De komende weken maken allicht duidelijk dat het ook met minder kan en dat we eindelijk tijd gaan hebben om al die andere to do’s af te werken.
  • Neem business continuity serieus. Je ondergaat nu een stress-test: draait de boel verder nu al deze maatregelen van kracht zijn? Ja? Ok, observeer, leer bij en maak indruk op je baas door er een Deming-cirkel op los te laten. Neen? Sta je hiërarchische lijn bij om er dan dringend werk van te maken.
  • Aangepast werk: lukt het om werknemers ander werk te geven? Ja? Heel goed, noteer lessons learned en verfijn je plan. Neen? Onderzoek samen met je arbeidsarts hoe het beter kan.
  • Denk aan de risicogroepen: de Codex stelt dat we een risicoanalyse moeten uitvoeren inzake “bijzondere” (lees: kwetsbare) werknemerscategorieën: jongeren, stagiairs, moeders, uitzendkrachten… maar evengoed ouderen indien van toepassing. COVID-19 is vooral link voor oudere werknemers of werknemers met een zwakkere gezondheid. Weet je welke collega’s in dat profiel passen? Uiteraard met respect voor de privacy: niemand is verplicht om medische persoonsgegevens te delen. Betrek je arbeidsarts.
    Weet je als bedrijf welke werknemers in welke risicogroep vallen? Neen? Maak dan gebruik van deze bedreiging/kans om er werk van te maken. De volgende crisis kan weer een andere risicogroep treffen.

Tot slot:
voor ons als beroepsgroep is dit – alle menselijke miserie ten spijt – een opportuniteit. Nogmaals wordt duidelijk hoe belangrijk preventie is. Het voorkomen van ongezonde en onveilige situaties i.p.v. ze te ondergaan. Het legt de preventieparadox mooi bloot: “Beste preventieadviseur, we hebben in ons bedrijf amper ongevallen of uitval door ziekte! Wat doe jij eigenlijk een hele dag?”

Awel: datte!!


Stijn Indenhoek, Konsilo

Wat doet de preventieadviseur in tijden van Corona?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.