Wanneer kan de vertrouwenspersoon het beroepsgeheim doorbreken?

 09/02/21

Nieuws

 Psychosociale risico's

Een case biedt inzicht

Case vertrouwenspersoon

“Ik had onlangs een eerste gesprek met één van onze werknemers die te kennen gaf dat hij geregeld alcohol nuttigde op het werk. Hij vroeg dit gesprek met mij als vertrouwenspersoon omdat hij merkte dat zijn leidinggevende geregeld opmerkingen maakte over af en toe te laat komen op het werk. Hij gaf aan dat hij inzag dat dit op termijn een probleem zou kunnen vormen, maar dat hij momenteel niet in staat was om te stoppen met dit gebruik. Er waren nog te veel problemen in zijn privésituatie.

Samen met hem bekeek ik welke mogelijke manieren van aanpak er waren. Ik stelde voor om contact op te nemen met zijn huisarts en om, eventueel samen met de huisarts, te bekijken waar hij best ondersteuning zocht. Ik adviseerde ook om dit met de leidinggevende te bespreken om ook met hem te kunnen bekijken hoe dit op het werk wordt aangepakt. De persoon moest af en toe collega’s meenemen in de auto om van de ene kant van de grote industriële werf naar de andere kant te rijden. Ik gaf aan dat de combinatie van alcohol en rijden niet kon, wat de persoon beaamde.

Toch had ik na het gesprek de indruk dat de persoon misschien niet uit zichzelf de problematiek met zijn leidinggevende zou aankaarten, uit schrik om verplaatst te worden of zelfs zijn werk te verliezen. De idee dat deze persoon dronken in de wagen andere collega’s vervoert liet me de dagen erop niet los.

Heb ik hier geen verantwoordelijkheid op te nemen t.a.v. onze andere collega’s? Moet ik dit toch niet melden indien ik merk dat de persoon dit zelf niet aankaart?”

Wat zegt de wetgeving?

Bepalingen omtrent het beroepsgeheim staan in de Welzijnswet 1996 (art. 32 quinquiesdecies) en het strafwetboek (art. 458). Er gelden enkele uitzonderingen.

Meer info in INNIwise.

In het voorjaar 2021 verschijnt er een boek over vertrouwenspersonen. Hou deze blog in de gaten.

Ineke Van den Zegel - preventieadviseur psychosociale aspecten

Wanneer kan de vertrouwenspersoon het beroepsgeheim doorbreken?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.