nieuwsoverzicht 21 feb - 25 feb (wk 8)

 25/02/22

Nieuws

 Varia

Lange werkuren en de gevolgen voor de gezondheid / Esener : veiligheid en gezondheid in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Diverse webinars

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Lange werkuren en de gevolgen voor de gezondheid

Uit analyses en studies over de gevolgen van lange werkuren op de menselijke gezondheid blijkt een hoger risico te bestaan op hartproblemen en beroertes bij individuen die meer dan 55 uur per week werken in vergelijking met wie normale werkdagen presteert (tss 35 en 40 u per week).

De kans op een beroerte is 35 % hoger; de kans op overlijden door een hartprobleem ligt 17 % hoger.

Ook het alcoholgebruik stijgt, wat onrechtstreeks kan zorgen voor een groter aantal arbeidsongevallen op de werkvloer.

Meer en meer mensen werken lange dagen. Het totaal percentage van de wereldpopulatie dat meer dan 55 u per week werkt, zou zelfs meer dan 9 % bedragen.

Dit betekent ook dat het risico op arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden stijgt.

Het wijst nogmaals op het belang om als werkgever duidelijke regels op te stellen inzake bereikbaarheid, in afwachting van de invoering van een algemeen recht op deconnectie (het recht op deconnectie voor Rijksambtenaren werd reeds ingevoerd: zie nieuwsoverzicht week 6, n.v.d.r.).

Bron: Fedris

B. Webinar FOD WASO KB maatregelen op het werk in geval van een pandemie en de nieuwe generieke gids

Op donderdag 10 maart e.k. van 13u30 tot 15u organiseert de FOD WASO een gratis webinar over het nieuwe KB houdende maatregelen op het werk in geval van een nieuwe pandemie en de nieuwe generieke gids.

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten na de eerste lockdown bij het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020, hadden de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Deze gids bevat een aantal algemene maatregelen die verder te verfijnen zijn per sector en door de werkgever, en die kunnen helpen bij een veilige heropstart om zo een heropstoot van coronagevallen te voorkomen.

Ook voor bedrijven of sectoren die niet volledig moesten sluiten, kan deze gids verder inspiratie bieden.

Dit document is een dynamisch document dat werd aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

U kunt de gids raadplegen op de website van de FOD WASO.

De plicht om specifieke preventiemaatregelen in geval van een pandemie of epidemie wordt via KB ingevoegd in de codex welzijn op het werk. Tegelijkertijd wordt ook de generieke gids aangepast. Er zijn maatregelen voorzien op drie verschillende niveaus, die rekening houden met de ernst van de epidemie.

Wat dit concreet inhoudt, wordt toegelicht gedurende het webinar.

Inschrijven kan via de website van de FOD.

Bron: FOD WASO

C. Esener: veiligheid en gezondheid in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

In een nieuwe Europese bedrijvenenquête van de EU-OSHA werd gepolst naar de nieuwe en opkomende risico’s inzake veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.

In het verslag van deze enquête

  • wordt een overzicht gegeven van die risico’s en de manieren waarop ze worden aangepakt. Uit deze enquête blijkt dat COVID-19, ergonomische en psychosociale risico’s tot een van de hoogste risico’s behoren
  • worden de tendensen beschreven die in de loop van de tijd zijn waargenomen. Ook prikkels en belemmeringen voor VGW-beheer en werknemersparticipatie op het gebied van VGW komen aan bod
  • worden situaties in verschillende landen vergeleken alsook de vergelijking gemaakt met andere sectoren
  • worden belangrijke lessen getrokken ter verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening

Op 4 mei 2022 wordt een workshop georganiseerd (in het Engels) waarop de conclusies uit het verslag zullen worden toegelicht, alsook de voorbereiding voor een nieuw project inzake veiligheid en gezondheid in de gezondheidszorg.

Het verslag en een samenvatting daarvan zijn terug te vinden op de website van de EU-OSHA (verslag beschikbaar in het Engels).

Bron: EU-OSHA

D. Webinar Fireforum vzw RGV “Elektrische voertuigen in parkings”

In ons eerder nieuwsoverzicht maakten we reeds melding van de Regel van Goed Vakmanschap “Elektrische voertuigen in parkings”

Op woensdag 23 maart 2022 van 13u tot 14u organiseert Fireforum vzw een webinar om deze regel van goed vakmanschap voor te stellen en vragen hierrond te beantwoorden.

Inschrijven kan via de website van Fireforum vzw.

Bron: Fireforum vzw

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


nieuwsoverzicht 21 feb - 25 feb (wk 8)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.