Risicomanagement en COVID-19: wat zijn de grootste risico’s?

 03/06/20

Nieuws

 COVID-19

De COVID-pandemie brengt nieuwe risico’s met zich mee voor de bedrijfsorganisatie, maar vooral worden bestaande risico’s versterkt. Een goed risicomanagement brengt de mogelijke scenario’s in kaart en voorziet in preventiemaatregelen om deze risico’s te beheersen.

Het World Economic Forum publiceerde het rapport ‘COVID-19 Risks Outlook – A Prelimary Mapping and its implications’ waarin de risico’s verbonden aan COVID-19 worden besproken en de impact ervan op de bedrijfsorganisatie: https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/global-risks/covid-19-risks-outlook

Op basis van een vragenlijst voorgelegd aan 350 senior-risicomanagers, werd gepeild naar de gevolgen van de corona-pandemie op het risicomanagement. Uit deze bevraging werden volgende tien belangrijkste bedreigingen, opgedeeld naar economisch, sociale, technologische en geopolitieke bedreigingen, gerangschikt van hoog naar laag. Hieruit blijkt dat de grootste risico’s door de corona-pandemie zich op het vlak van de economie bevinden, met een algemene wereldwijde recessie tot gevolg. Ook valt op dat op de derde plaats het technologisch risico van een cyberaanval wordt vermeld. Immers, de toename van het gebruik van technologie geeft ook een toename in het risico op cyberaanvallen gecombineerd met een toename van de afhankelijkheid van deze technologieën, risico’s op privacy, risico’s op digitale fragmentatie door een vereiste (te) snelle roll-out van nieuwe computertoepassingen.

Belangrijkste risico’s voor bedrijfsorganisaties

1

Recessie in de wereld

Economisch

2

Toename van faillissementen van grote ondernemingen en kmo’s

Economisch

3

Cyberaanvallen en data-fraude, verhoogd door nieuwe werkpatronen zoals telewerk

Technologisch

4

Onmogelijkheid van bepaalde sectoren of bepaalde landen om te herstarten naar de situatie van voor corona

Economisch

5

Problemen in de supply-chain

Economisch

6

Beperkte mobiliteit van mensen en goederen

Geopolitiek

7

Nieuwe uitbraak van corona of gelijkaardige pandemie

Sociaal

8

Instorting van het economisch systeem van ontwikkelende economieën

Economisch

9

Verzwakking van de fiscale positie van ontwikkelde economieën

Economisch

10

Hoge wereldwijde inflatie

Economisch

De economische risico’s door de toename van de schuld bij o.a. overheden, verminderde consumptie, verminderde productie, enz. hebben grote gevolgen voor de maatschappelijke ordening. De lock-down zal een impact hebben op de toename van de werklozen, speciaal bij kwetsbare groepen van werknemers. Ook risico’s voor het milieu, met name een aanzienlijke vermindering van de investeringen in klimaatacties, zal volgens de enquête bij de risicomanagers het gevolg zijn. En dit ondanks een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot door minder energieverbruik door productie en/of reizen.

Jan Dillen

Risicomanagement en COVID-19:  wat zijn de grootste risico’s?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.