24 okt - 28 okt (wk 43)

 29/10/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

verstrengde coronamaatregelen / winteruur / blusdekens

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

KB verstrengde coronamaatregelen

Op het overlegcomité van 26 oktober jl. werden verstrengde coronamaatregelen afgekondigd.

Deze maatregelen werden officieel vastgelegd in het KB van 28 oktober 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2021.

Dit KB heft het eerdere KB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken op (maar een groot aantal bepalingen zijn quasi ongewijzigd).

Voor werkgevers zijn vooral de volgende maatregelen van belang:

  • mondmaskerplicht in de publiek toegankelijke ruimtes van de onderneming
  • telewerk opnieuw sterk aanbevolen
  • nog steeds naleven van de maatregelen opgenomen in de Generieke gids


Bron: KB 28-10-2021, BS 29-10-2021

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. 31-10-2021: overschakeling naar winteruur – implicaties loon ploegenarbeid

De nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober wordt de klok met één uur teruggedraaid: 3u wordt 2u.

1. Impact loon voor werknemers die in nachtploeg werken bij de overschakeling naar het zomeruur én bij de overschakeling naar het winteruur

Om het probleem te regelen van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand worden betaald en die bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur betrokken zijn, werd reeds in 1977 een cao afgesloten.

De regel is dat deze werknemers die in totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur wordt ingevoerd, voor de tijdens die twee nachten verrichte arbeid het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Dat loon zal worden uitbetaald naar rata van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rata van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

In alle gevallen waar de organisatie van het werk zulks toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert.

Het 9e uur dat dit weekend zal gepresteerd worden bij overschakeling naar het winteruur, werd vervroegd betaald in maart dit jaar, bij overschakeling naar het zomeruur (waar 7u gewerkt werd maar 8u betaald).

Die werknemers ontvangen dus in totaal het normale loon voor twee prestaties van 8 uren.

2. Impact loon voor werknemers die in nachtploeg werken bij de overschakeling naar het zomeruur of bij de overschakeling naar het winteruur

Indien de organisatie van het werk de toepassing van de hierboven vermelde regeling niet toelaat en het dus om werknemers gaat die slechts in één van de twee betrokken nachtploegen werken:

a) ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg ;

b) ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.


Bron: cao nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur

B. Blusdekens: waarschuwing Test Aankoop

Test Aankoop testte 9 blusdekens van 1m op 1m op de mogelijkheid tot het blussen van een brandende frietketel.

Geen enkel deken was in staat het vuur te blussen: bij 6 dekens sloeg het vuur na enkele seconden terug in de ketel; 3 dekens slaagden erin om het vuur een kwartier in bedwang te houden als je het deken terug van de ketel haalde, laaide het vuur gewoon weer op..

Bijgevolg is het aldus Test Aankoop beter deze dekens van de markt te halen en een vochtige katoenen doek te gebruiken in geval van oliebrand.

Fabrikanten van blusdekens durven zich hiervoor in te dekken door op het etiket van het blusdeken te vermelden dat het niet geschikt is voor olie- en frituurbranden. Maar het tegelijkertijd voorzien van een vermelding dat het blusdeken voldoet aan de norm EN1869 waarbij vereist wordt dat het deken slaagt voor een test met een oliebrand, zorgt voor onduidelijkheid.

Aldus ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding, zou het BENOR-ANPI kwaliteitsmerk wel een oplossing kunnen bieden.


Bronnen:

  • ANPI
  • Test Aankoop
24 okt - 28 okt (wk 43)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.