31 mei - 4 juni (wk 22)

 04/06/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

ISO-normen COVID-19 / tijdelijke vrijstelling Dimona-aangifte onbezoldigde stagiairs / campagne onthaal interims

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Met ingang van 17 december 2022 wordt bijlage VI, deel 3, tabel 3 van de CLP-Verordening gewijzigd.

Deze tabel bevat de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in bijlage I, delen 2 tot en met 5, bij de CLP-Verordening.

Vanaf 17-12-2022 wordt met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering opgenomen en met betrekking tot bepaalde andere stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering wordt deze bijgewerkt of geschrapt.

Naleving van de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen mag niet onmiddellijk verplicht worden gesteld, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe of herziene indelingen aan te passen en bestaande voorraden, waarop de vorige wettelijke voorschriften van toepassing waren, te verkopen. Die periode is ook noodzakelijk om de leveranciers voldoende tijd te gunnen zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen om te blijven voldoen aan andere wettelijke vereisten ingevolge de wijzigingen krachtens de wijzigingsverordening (EU) 2021/849 van de Commissie van 11 maart 2021.

Leveranciers moeten de mogelijkheid hebben om de nieuwe of bijgewerkte geharmoniseerde indelingen toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen, op vrijwillige basis vóór de datum van toepassing van deze verordening en vanaf de datum van inwerkingtreding, teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen en leveranciers voldoende flexibiliteit te bieden.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. ISO-normen gratis ter beschikking gesteld

In het kader van de COVID-19-crisis maken internationale normalisatieorganisaties een aantal relevante internationale normen gratis toegankelijk ter ondersteuning van de inspanningen om de gevolgen van het coronavirus aan te pakken.

De normen zijn gratis beschikbaar in alleen-lezen formaat:

 • een overzicht van de ISO-normen - International Organization for Standardization
  vb. ISO 13688:2013 beschermkledij, ISO 22301 business continuity management,
  ISO ISO 31000:2018 risk management;
 • een overzicht van de IEC-normen - International Electrotechnical Commission.
  vb. ISO 60601:2014 medisch elektrische toestellen;
 • NBN - Bureau voor Normalisatie
  NBN S65-001 2020: mondmaskers en hun gebruik (Nl).

B. Tijdelijke vrijstelling Dimona-aangifte van onbezoldigde stagiairs (schoolopleiding)

In overleg met de sector werden de onderwijsinstellingen een vrijstelling verleend bij wijze van uitzondering, wat betreft de Dimona-aangiftes, gezien de aanhoudende coronacrisis. Het gaat zogenaamd om de 'kleine statuten'.

Dit concept verwijst naar mensen die werk verrichten (al dan niet betaald) als onderdeel van een praktijkopleiding op de werkplek, buiten de onderwijsinstelling (eventueel in combinatie met theoretische lessen). De wetgeving verwijst naar "personen die werk verrichten in het kader van een opleiding voor betaald werk". Dit zijn voornamelijk stagiairs die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Het betreft enkel opleidingen die worden georganiseerd binnen een wettelijk kader (met een werk-leercontract).

Fedris stelt een niet limitatieve lijst van deze opleidingen op die geactualiseerd wordt na advies van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen in functie van de evoluties van de leerwerkcontracten op zowel het federale als het deelstatelijke niveau.

Deze vrijstelling geldt enkel voor de school/academiejaren 2020 (2de semester van het schooljaar 2019-2020) en 2020-2021.

Bron: Fedris

C. PI-campagne 2020-2021: Onthaal van uitzendkrachten

Bij 'Preventie en Interim' (PI) loopt er een campagne onthaal op de werkplek. Doel is gebruikers en uitzendkrachten bewust te maken van het belang van een goed onthaal ter voorkoming van arbeidsongevallen en gezondheidsschade op het werk.

Het campagnemateriaal omvat een affiche, een notitieboekje en infofiches 'Checklist Onthaal' voor de uitzendkracht en de gebruiker.

Het notitieboek je biedt essentiële informatie over veiligheid en gezondheid op het werk:

 • het onthaal
 • de werkpostfiche
 • het medisch gezondheidstoezicht
 • de persoonlijke beschermingsmiddelen
 • de veiligheid signalisatie en waarschuwingstekens
 • wat moet je doen in geval van arbeidsongeval
 • vakantiegeld en eindejaarpremie,…

Bron: Prevent & Interim

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Volgende vraag aan de experten werd toegevoegd:

 • Mogen wij de controle van onze veiligheidsverlichting en noodverlichting zelf doen of moeten wij hiervoor verplicht een beroep doen op een externe firma?
31 mei - 4 juni (wk 22)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.