26 april - 30 april (wk 17)

 30/04/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

Praktische aanbevelingen ventilatie en binnen luchtkwaliteit (FOD Waso) / daling arbeidsongevallen in bouwsector / stijging aantal langdurig zieken

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Pragmatische aanpak: implementatie en bewaking van ventilatie en binnen luchtkwaliteit

Recent wetenschappelijk onderzoek van de 'Massachusetts Institute of Technology' bevestigt (nogmaals) dat een goed ventilatiesysteem de afvoer van aërosoldruppels (meestal kleiner dan 5 μm) uit de binnenruimte garandeert. Ventilatie is een gouden regel in het inperken van de verspreiding van het coronavirus.

De codex Welzijn bevat basiseisen inzake binnen luchtkwaliteit in werklokalen die in 2019 werden geactualiseerd in boek III Arbeidsplaatsen: art. III.1-34 tot III.1-37. Deze bepalingen werden verder uitgewerkt in een praktijkrichtlijn. Deze regels houden uiteraard niet specifiek rekening met COVID-19. Daarvoor beveelt de Hoge Gezondheidsraad in advies nr. 9616 van 3 februari 2021 aan dat het CO2-niveau in gesloten ruimten moet worden gestreefd naar minder dan 800 ppm, bij voorkeur zelfs lager dan deze waarde.

De Task force Ventilatie van het coronacommissariaat heeft deze week aanbevelingen gepubliceerd over ventilatie en de luchtkwaliteit binnen. In dit implementatieplan wordt uitgegaan dat één of meerdere van de volgende beperkingen van toepassing kunnen zijn:

  • onvoldoende CO2-toestellen ter beschikking;
  • lange procedures voor het bestellen en leveren van CO2-meters;
  • geen mogelijkheid om mechanische ventilatiedebieten te meten.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat dit document zich focust op kortetermijnacties. Op langere termijn is het essentieel dat een goede binnenluchtkwaliteit permanent gegarandeerd kan worden in alle ruimten, alsook dat deze op een correcte wijze geventileerd kunnen worden.

Bron: FOD Waso

B. Het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector blijft afnemen

Tussen 2014 en 2019 daalde het aantal arbeidsongevallen, waarbij arbeiders meer dan een dag arbeidsongeschikt zijn, met 14 procent. Dat blijkt uit cijfers van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Toch is er nog werk aan de winkel, zeker in vergelijking met andere Europese landen. O.a. in Nederland en Groot-Brittannië maken de bouwvakkers twee keer minder kans op een arbeidsongeval.

INNIwise neemt contact op met Niko Demeester, Directeur-generaal van de Confederatie Bouw. Meer duiding in onze "nieuws & events".

Bron: Fedris

C. Het aantal langdurig zieken in België blijft stijgen

In de 'Terzake' van 27/4 werden deze problematiek nogmaals aangekaart aan de hand van enkele getuigenissen. Meer dan 1 op de 10 werknemers is langdurig ziek. In concreto gaat het om zo'n 459.561 mensen in ons land. Mensen die wel willen werken, maar niet zomaar kunnen.

Het webinar van Pascal Meyns en Inge Berghs (23/3) biedt inspiratie voor een effectieve aanpak van ziekteverzuim.

Bron: Terzake (Canvas)

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Een greep uit het aanbod:

  • richtsnoer - EHBO - elektrische ongevallen
  • werkvergunning "werken in besloten ruimten"
  • werkvergunning "sloopwerken"

Recent werden volgende vragen aan experten toegevoegd:

  • Kan/mag een mobiele airco gebruikt worden in een verzorgingsinstelling in tijden van corona?
  • Mag een veiligheidsharnas verankerd worden aan een rolsteiger?
  • Kan de keuring van levenslijnen en ankerpunten enkel uitgevoerd worden i.f.v. een interventie op het dak?
26 april - 30 april (wk 17)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.