Het optimaal gebruik van een CO2-meter

 19/04/21

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

De lucht van een ruimte dient voldoende kwaliteit te bieden zodat er sprake is van ‘een gezond binnenklimaat’.

Zonder afdoende ventilatie zal de kwaliteit van de lucht voortdurend afnemen omdat personen zuurstof verbruiken en kooldioxide (CO2) uitademen. We ademen maar kleine hoeveelheden uit, maar gedurende de dag kan dit in een kantoorruimte of klaslokaal geleidelijk oplopen. Door voldoende ventilatie te voorzien via de natuurlijke weg met één of meerdere open deuren of ramen, door mechanische ventilatie, of beide systemen, kan dit voorkomen worden.

CO2-meter

Om te weten of er voldoende wordt geventileerd, moeten metingen worden verricht. De CO2-concentratie is een goede indicator voor de kwaliteit van de lucht. Een goede CO2-meter kopen is niet zo gemakkelijk. Niet alle meters zijn even betrouwbaar. Bij het kiezen van een geschikte en gebruiksvriendelijke meter moet gelet worden op de volgende zes zaken:

  1. Type sensor: NDIR (non-dispersive infrared) CO2-sensor met single beam (externe referentie, zelf-kalibrerende functie) of dual beam (interne referentie).
  2. Meetfout: met een bereik van 5.000 ppm is de aanvaardbare meetfout 50 ppm, met een bereik van 10.000 ppm is dat 100 ppm
  3. Meetbereik: voor gezondheidsaspecten is 5.000 à 10.000 ppm voldoende, voor veiligheidsaspecten wordt vaak gewerkt met toestellen tot 20.000 ppm, tot zelfs 50.000 ppm
  4. Kalibratie-methode: handmatige ijkgas-kalibratie door een producttechnicus, of ABC (automatic background calibration) LogicTM
  5. Alarmeringsmogelijkheid: een LED-indicatie met groen, oranje en rood is handig in kantoor- of schoolomgeving
  6. Datalogging: uitlezen of online bekijken via de computer/smartphone

Elk toestel dat met sensoren werkt, zal na verloop van tijd of veelvuldig gebruik een afwijking (‘drift’) gaan vertonen, waardoor de meetwaardes onbetrouwbaar zijn.

Meten met CO2-meter

Correct meten is natuurlijk noodzakelijk. Hou daarom dus rekening met de volgende zaken:

Goede meetmethode

Slechte meetmethode

Op tafel of kast midden in de ruimte

Naast een deur of raam

Op 1,1 meter hoogte meten voor zittende beroepen

Op 1,7 meter hoogte meten voor staande beroepen

Op 1,1 meter hoogte meten voor mix van beroepen

Persoon < 1,5 meter van toestel zodat er interferentie is tussen de direct uitgeademde lucht en de sensor

In complexe ruimtes, niet vierkante of rechthoekige ruimtes, kan het noodzakelijk zijn om telkens centraal in elke subdeel van de ruimte te meten

Vlak voor pauze of einde werkdag

10 minuten wachten tot het toestel gestabiliseerd is

CO2-meter interpretatie

De gemiddelde CO2-concentratie in de buitenlucht is in Vlaamse meetcampagnes 455 ± 50 ppm (parts per million). Deze ‘achtergrondconcentratie in de atmosfeer’ is duidelijk afhankelijk van de omgeving: op het platteland zal de concentratie lager uitvallen en in industriële gebieden wat hoger.

455 ppm

Achtergrondconcentratie in de atmosfeer

455-900 ppm

Ruimtes met goede ventilatie

900-2.000 ppm (0,2%)

Klachten over moeheid

2.000-5.000 ppm

Klachten zoals hoofdpijn, slaperigheid, slechte concentratie, verhoogde hartslag of misselijkheid kunnen optreden

40.000 ppm

Directe schade omdat zuurstof verdrongen wordt

60.000 ppm

Verstoring van zicht en gehoor

70.000 ppm

Overlijden binnen 5 minuten bij 20,9% zuurstof

De Codex over het Welzijn op het Werk stelt dat de CO2-concentratie gewoonlijk lager dan 900 ppm dient te blijven, met een absoluut maximum van 1.200 ppm:

“De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de lokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm. Dit stemt overeen met een minimum ventilatiedebiet van 40 m3 per uur per aanwezige persoon. De parameter van 900 ppm is gebaseerd op een CO2-concentratie van 500 ppm boven een (algemeen aanvaarde) gemiddelde buitenconcentratie van 400 ppm.
Als de werkgever echter op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen
gewoonlijk lager is dan 1.200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25 m3 per uur per aanwezige persoon.”

Voor klaslokalen heeft het Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid (Gezondheidsinspectie) specifieke adviezen gegeven.

Hierbij krijgen alle waardes onder de 900 ppm de term ‘groene zone’ (goede ventilatie). Wanneer de concentratie stijgt boven de 900 ppm ligt de kwaliteit in de ‘oranje zone’. Boven de 1.500 ppm wordt de ‘rode zone’ bereikt. Als de meter dus in het oranje of rood gaat, is er te weinig luchtverversing en stijgt ook het risico op luchtgebonden (airborne) virustransmissie, zoals SARS-CoV-2 (Covid-19).

De volgende waardes worden dus geadviseerd:

Groen

< 900 ppm

Oranje

> 900 ppm en < 1.500 ppm

Rood

> 1.500 ppm

REHVA (European Federation for Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) raadt echter de volgende lichtjes lagere waardes aan voor de ‘verkeerslichtindicatoren’ of visuele alarmgrenzen:

Groen

< 800 ppm

Oranje

> 800 ppm en < 1.000 ppm

Rood

> 1.000 ppm

Bronnen

Zie ook

Vraag aan de experten - maart 2021:

Moet er een CO2-detectie (vast of individueel) aanwezig zijn in een gesloten ruimte bv. een koelkamer of atelier waar er personen tewerkgesteld zijn?

Het optimaal gebruik van een CO2-meter

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.