Nieuwsoverzicht week 01

 08/01/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

4 - 8 januari 2021

Ook in 2021 blijft het nog even wachten op het nieuwe normaal. De uitrol van het vaccinatieprogramma biedt perspectief. Toch dienen we nog even vol te houden. INNI blijft de vinger aan de pols houden op vlak van welzijn op het werk. We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

a. Wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009

17 DECEMBER 2020. - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling jaar 2021 (B.S. 8-1-2020)

De nieuwe geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

b. Wijziging van de wet van 15 april 1994

17 DECEMBER 2020. - Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2021 (B.S. 8-1-2020)

Hierbij worden de bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Agentschap worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, vastgesteld voor het jaar 2021.

c. Wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009

17 december 2020. - Aanpassing van de bedragen van de algemene uurtarieven vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2021 (B.S. 8-1-2020)

Vanaf 1 januari 2021 zijn volgende bedragen van toepassing:

  • 1° € 204 per ingezet personeelslid voor prestaties verricht in inrichtingen van klasse I;
  • 2° € 148 per ingezet personeelslid voor prestaties verricht in de andere inrichtingen en in het kader van beroepsactiviteiten.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Analyserapport flexibel telewerk in digitale tijden (EUROFOUND)

Telewerken en op ICT gebaseerde mobiele werkzaamheden zijn alle vormen van telewerk met behulp van digitale technologieën zoals
netwerken, laptops, mobiele telefoons en internet. Het biedt werknemers een ongekende flexibiliteit. Dit onderzoek peilde naar de impact op de veranderende arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden ervan.

De impact op het evenwicht tussen werk- en privéleven, de gezondheid, de prestaties en vooruitzichten van werknemers werde onderzocht. Het is een belangrijk thema geworden in de debatten over Europees sociaal beleid. Sommige landen hebben bepalingen inzake het recht om offline te zijn vastgesteld om werknemers te beschermen tegen de negatieve effecten van dergelijke regelingen.

De voornaamste opvattingen vind je terug in deze samenvatting.

B. Resultaten van de sociale verkiezingen 2020

De voorlopige resultaten kan je nalezen op de website van de FOD WASO. Sociale verkiezingen vinden plaats om de vier jaar. Deze editie werd uitgesteld door de coronacrisis naar het najaar.

Zo’n 7 137 bedrijven startten de procedure sociale verkiezingen op. 747.508 kiezers brachten hun stem uit voor de ondernemingsraden en 804.233 voor de comités voor preventie en bescherming op het werk. Ondanks de Corona-context, is er sprake van een participatiegraad van: respectievelijk 61,01 % en 62,89 %.

C. EarCovered at Work

Overmatige blootstelling of acute pieken in geluid kan het gehoor beschadigen. Het verkeerd of niet dragen kan eveneens leiden tot permanente gehoorschade, zoals oorsuizen of gehoorverlies. De zoektocht naar de adequate gehoorbescherming aangepast aan de werksituatie is niet evident.

Je kan als kmo of groot bedrijf deelnemen aan het onderzoeksproject 'EarCovererd at Work' van de Arteveldehogeschool. Ze zijn op zoek naar testers voor hun tool.

Nieuwsoverzicht week 01

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.