Nieuwsoverzicht week 48

 27/11/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

23 – 27 november 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

a. Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 26 november 2020 verscheen het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk.

Dit koninklijk besluit zet twee Europese richtlijnen om in Belgisch recht:

• de Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, III, V en VI bij de richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft zuiver technische aanpassingen;

• de Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie.

Door dit KB worden in boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex de bijlagen VII.1-1, VII.1-2 en VII.1-3 volledig vervangen.

In de bijlage VII.1-1 wordt het coronavirus SARS-CoV-2 vermeld als een biologisch agens van groep 3, dit wil zeggen een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor de werknemers kan opleveren, met een kans dat het zich onder de bevolking verspreidt en waarvoor er gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling bestaat.

Meer info vind je op de website van de FOD WASO.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. Nieuwe OiRA-tool in ontwikkeling

Op de website van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk staan verschillende sectorale OiRA-tools (Online interactive Risk Assessment) bedoeld om micro- en kleine ondernemingen in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en te helpen tot een gedocumenteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. De tools kunnen gratis worden gedownload en zijn eenvoudig toegankelijk door op de betreffende hyperlink te klikken. Elke hyperlink gaat vergezeld van een korte beschrijving van de tool en de naam van de OiRA-partner die de tool heeft ontwikkeld. De tools kunnen per land, taal en sector worden doorzocht.

Een nieuwe tool wordt nu ontwikkeld door onze nationale partner in Frankrijk, National Research and Safety Institute.

Bronnen en meer info:

https://osha.europa.eu/nl/oshn...

b. Coronavirus: EMA organiseert openbare hoorzitting over COVID-19-vaccins

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zal op 11 december 2020 een openbare hoorzitting organiseren om Europese burgers te informeren over de Europese regelgevingsprocessen voor de goedkeuring van COVID-19-vaccins en de rol van het EMA bij de ontwikkeling, evaluatie, goedkeuring en veiligheidscontrole ervan. Het publiek krijgt ook de kans om te spreken en hun behoeften, verwachtingen en eventuele zorgen te delen, waarmee het EMA en het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen in het besluitvormingsproces rekening zullen houden. Personen die een interventie willen doen tijdens de openbare vergadering moeten tegen uiterlijk 27 november 2020 een formulier(externe link) invullen.

Bronnen en meer info:

https://www.fagg-afmps.be/nl/n...

https://www.ema.europa.eu/en/n...

c. Versoepeling coronamaatregelen vanaf dinsdag 1 december 2020

Het Overlegcomité heeft op 27 november 2020 de epidemiologische situatie in ons land besproken. Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam een aantal beslissingen, die gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren om te kijken of een overgang naar de beheersfase (zie onder) mogelijk is en voor welke sectoren. Dit zijn de aangepaste maatregelen:

• Heropening van niet-essentiële winkels vanaf 1 december 2020 onder strikte hygiënische voorwaarden
• Lichte aanpassing voor alleenstaanden tijdens de Kerstperiode: zij zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn
• Scherpere controle op reizen voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren om te kijken of een overgang naar de beheersfase mogelijk is en voor welke sectoren.

Het Overlegcomité besliste ook om naar twee fases te gaan in het sanitair beheer:

• Een neergaande fase waarin men de besmettingscijfers zo snel mogelijk bedwingt, met strikte maatregelen.
• Een beheersfase waarin de protocollen per sector van kracht zijn. De bestaande sectorprotocollen met verschillende versies per alarmniveau worden herleid tot één protocol per sector. Dit protocol geldt dan voor de beheersfase en schrijft voor hoe men zich moet gedragen in een samenleving die “coronaproof” is.

Om van de neergaande fase naar de beheersfase te kunnen gaan, moet de incidentie voldoende lang voldoende laag zijn. Ook zullen niet alle sectoren op hetzelfde ogenblik in dezelfde fase zitten. Dit zal sterk afhangen van de epidemiologische risico van de sector.

Meer info:

www.info-coronavirus.be

Nieuwsoverzicht week 48

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.