nieuwsoverzicht 8 tot 12 jan 2024 (wk 3)

 17/01/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Europees akkoord AI-regelgeving / Werkhervattingspremie / Sociale verkiezingen: occulte periode / Werken in koude temperaturen / werkbaarheidscheque en kmo-portefeuille / Contact houden met langdurig zieken

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Europees akkoord AI-regelgeving

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten in december 2023 een akkoord rond een kader van regels betreffende betrouwbare artificiële intelligentie. Het doel is om het innovatieve gebruik van AI te stimuleren, maar toch veilig te maken en ervoor de zorgen dat de grondrechten en democratische fundamenten gerespecteerd worden.

Een aantal toepassingen worden verboden zoals bijvoorbeeld biometrische categoriseringssystemen die gebruikmaken van kenmerken zoals religieuze overtuiging of seksuele geaardheid, emotieherkenning op de werkplek, sociaal scoren op basis van sociaal gedrag of persoonlijke kenmerken, ….

Voor rechtshandhaving worden een aantal zeer strikte uitzonderingen bepaald. Zo zouden biometrische identificatiesystemen wel ingezet kunnen worden in enkele specifieke gevallen.

AI-systemen met een hoog risico (omdat ze mogelijks schade kunnen berokkenen aan gezondheid, veiligheid, grondrechten, …) moeten aan specifieke vereisten voldoen. Er is onder meer een verplichte beoordeling van de gevolgen op de grondrechten overeengekomen zoals die ook bestaat voor de verzekerings- en bankensector.

Burgers zouden ook het recht krijgen om klacht in te dienen of uitleg te krijgen over beslissingen die AI-systemen nemen.

Er worden tevens eisen gesteld op gebied van transparantie van de algemene AI. Hierdoor moet technische documentatie opgesteld worden en moet de Europese wetgeving omtrent auteursrechten nageleefd worden.

Het niet naleven van de regelgeving kan resulteren in hoge boetes die omzetafhankelijk zijn.

De tekst van dit regelgevend kader moet nog formeel worden goedgekeurd door zowel de Raad als het Parlement. We volgen dit uiteraard verder op.

Bron: Europees Parlement

B. Verhoogde werkhervattingspremie

Werkgevers kunnen een premie krijgen naar aanleiding van de re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan wanneer een werknemer minstens 3 maanden arbeidsongeschikt was en het werk hervat.

De premie wordt vanaf 1 januari verhoogd naar 1 725 euro.

Bron: Programmawet 22-12-2023 (B.S. 29-12-2023)

C. Sociale verkiezingen: occulte periode van start

In een eerdere nieuwsbrief werden de belangrijke periodes voor de sociale verkiezingen reeds aangekondigd. Inmiddels kan de occulte periode gestart zijn. Vermits de sociale verkiezingen tussen 13 en 26 mei plaatsvinden, start de occulte periode tussen 14 tot 27 januari (X-30, afhankelijk van de gekozen dag voor de verkiezingen in jouw organisatie).

Tijdens deze periode kunnen werknemers die mogelijks kandidaat zijn best niet ontslagen worden. Het gaat dan om werknemers die geen leidinggevenden zijn en op datum Y een anciënniteit van 6 maanden hebben of in de loop van 2019 minstens negen maanden onderbroken anciënniteit hebben bereikt.

Als werkgever weet je pas zeker wie kandidaat is vanaf X+77.

Wanneer je een kandidaat toch zou ontslaan, liggen de vergoedingen erg hoog. Ze genieten immers dezelfde bescherming als een lid bij de ondernemingsraad.

Bron: Attentia

D. Koning winter is in het land: werken in koude temperaturen

De koude van de laatste dagen kan heel wat negatieve gevolgen hebben op het werk. Dit kan direct zijn (bv. onderkoeling, bevriezing, …), maar ook indirect (bv. uitglijden, verminderde behendigheid, …)

De minimale temperatuur waarbij nog kan worden gewerkt hangt af van het soort werk. Voor werk in gesloten en doorlopend bezette ruimtes zijn er wettelijk vastgelegde minimumtemperaturen, afhankelijk van de fysieke werkbelasting:

  • Zeer licht: 18°C
  • Licht: 16°C
  • Halfzwaar: 14°C
  • Zwaar: 12°C
  • Zeer zwaar: 10°C

Deze temperaturen worden met een gewone droge thermometer gemeten. Het is de preventieadviseur-arbeidsarts die bepaalt welke beschermingsmaatregelen genomen moeten worden. Hij geeft voorafgaandelijk ook advies over de keuze en gebruik van zowel collectieve als persoonlijke beschermingsmiddelen. (Bekijk ook onze praktische informatie over dit onderwerp.)

In lokalen waar niet men niet permanent blijft kan er wel gewerkt worden in koudere temperaturen als er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Na advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en mits akkoord van het CPBW
  • Mits de mogelijkheid om regelmatig op te warmen in een verwarmd lokaal
  • Mits het krijgen van de gepaste beschermingsmiddelen

Tussen 1 november en 1 maart moeten voldoende verwarminsinrichtingen worden voorzien in open werklokalen of werkplaatsen in open lucht. Deze verwarmingsinrichtingen moeten in werking gesteld worden zodra het kouder is dan 5°C. Men moet eveneens warme dranken ter beschikking stellen. Men kan de verwarmingstoestellen ook binnen plaatsen, zodat werknemers er zich daar aan kunnen verwarmen, maar dan moet er wel een akkoord van het CPBW zijn.

Een laatste speciale situatie is die van de winkelbanken in open lucht. Is het buiten minder dan 5°C, dan is het voor detailverkoop verboden personeel te werk te stellen aan toon- of winkelbanken buiten. Bij 5°C tot 10°C mag er maximaal 4 uur per dag aan winkelbanken buiten gewerkt worden en dit onder enkele voorwaarden.

Meer informatie hierover vind je op de website van de FOD WASO.

Bron: BeSWIC

E. Ondersteuning voor werkbaarheid : werkbaarheidscheque en kmo-portefeuille

Vlaanderen voorziet in 2024 een budget van maar liefst 3 miljoen euro voor de werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-portefeuille. Beiden kunnen ingezet worden om de werkbaarheid binnen jouw organisatie te verbeteren of in kaart te brengen.

Met de werkbaarheidscheque kan je een meting of scan laten doen om de werkbaarheidsgraad binnen het bedrijf in kaart te brengen, maar kan je ook begeleiding bij dit proces kopen. Denk maar aan de rapportering, het opstellen van een werkbaarheidsplan of het opvolgen van veranderingen. Met deze cheque kunnen bedrijven tot 9 000 euro aan steun krijgen.

Ook de kmo-portefeuille wordt tijdelijk verhoogt tot een maximum van 5 000 euro voor acties in het kader van werkbaar werk. De onderneming moet daarvoor wel kunnen aantonen dat het plafond bereikt is en moet kunnen aangeven welke acties ondernomen worden met de verhoging. Ondernemingen die eerder op het jaar al acties rond werkbaar werk financierden met de kmo-portefeuille en die na het bereiken van het plafond andere acties willen financieren, komen ook in aanmerking.

Voor zowel de werkbaarheidscheque als de verhoging van de kmo-portefeuille kan je een aanvraag doen via een oproepfiche:

Opgelet: Deze maatregelen zijn enkel geldig voor ondernemingen waarvan de exploitatiezetel (en waar de werknemers aan de slag zijn) in het Vlaamse gewest ligt.

Meer info over de voorwaarden van deze maatregelen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Bron: Vlaanderen.be

F. Contact houden met langdurig zieken

Uit een bevraging bij 1 050 bedrijfsleiders door Liantis blijkt dat bijna 42% van de werkgevers vorig jaar een langdurig zieke collega in het team hadden. Diezelfde bevraging toont aan dat 8 op de 10 werkgevers contact blijft houden met de zieke werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een berichtje om te informeren hoe het gaat of even bellen. Anderen houden dan weer contact via de collega’s, familie of de arbeidsarts.

Er zijn hieromtrent geen wettelijke bepalingen, al zorgt het behouden van het contact vaak voor een succesvolle terugkeer naar het werk. Communicatie hierover is belangrijk: als de werknemer aangeeft liever even te deconnecteren is het wenselijk dit te respecteren. Maak in dat geval afspraken of wie het contact terug opneemt en wanneer. Bespreek ook wat de collega aangenaam vindt. Ook voor de werkgever is het fijn om de zieke werknemer af en toe eens te horen en te weten wat hem te wachten staat.

Op onze website vind je meer info over het effect van micro-inspanningen op het ziekteverzuim en het re-integratietraject of een webinar over langdurig ziekteverzuim.

Bron: Liantis

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden praktische documenten bijgewerkt:

---

Maak kennis met Arne Detollenaere. Hij vervoegt vanaf dit jaar ons team van experten en is gespecialiseerd in elektrische installaties. Hij is Product Specialist Electricity & Fire bij ACEG, Erkende Dienst voor Technische Controles (EDTC).

Meer info vind je hier.

nieuwsoverzicht 8 tot 12 jan 2024 (wk 3)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.