nieuwsoverzicht 6 tot 10 nov (wk 45)

 15/11/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Kwaliteitscontrole PBM / RGV elektrische voertuigen in parkings / Werken op afstand / Studiedag ergonomie / Aanbeveling NAR burn-outpreventie

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Kwaliteitscontrole PBM

Wanneer je PBM gebruikt, ga je er natuurlijk van uit dat deze bescherming bieden. Toch loopt het soms mis en komen er onveilige PBM op de markt.

Onlangs werd bijvoorbeeld nog melding gemaakt van handschoenen die hoewel ze schuurbestendig zouden moeten zijn zeer makkelijk scheurden. Hierdoor ontstond een risico op verwondingen (bv. schaaf- of snijwonden). Een terugroepactie werd aanbevolen.

Op de website van Febelsafe kan je via het tabblad ‘Quality check’ een overzicht raadplegen van niet-conforme producten per categorie. Zo kan je nagaan of jouw PBM wel echt oké is. Bij twijfel kan je een formulier invullen zodat Fabelsafe dit kan controleren.

Bron: Febelsafe

B. Nieuwe Regel van Goed Vakmanschap (RGV) van Fireforum – elektrische voertuigen in parkings

Fireforum vzw lanceerde in 2021 de eerste versie van de RGV om op die manier bij te dragen aan de verbetering van de brandveiligheid door meer coherente en kwaliteitsvolle voorschriften voor elektrische voertuigen in parkings op zowel technisch als organisatorisch vlak te voorzien. Elektrische voertuigen kennen immers een stijgend aandeel en ook zij moeten uiteraard ergens geparkeerd worden.

In 2022 vroeg de Minister van Binnenlandse zaken haar administratie om wetgeving hierover op te stellen. De Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing werd de opdracht toevertrouwd. De Hoge Raad heeft een nieuwe versie van de RGV gevalideerd en deze wordt nu gezien als referentiekader.

De richtlijnen zijn opgebouwd rond 6 doelstellingen:

 1. De parking is brandwerend gescheiden van de andere delen van het gebouw en voldoende stabiliteit biedt in geval van brand;
 2. De atmosfeer kan nooit explosief worden;
 3. Het ontstaan van een brand of een gevaarlijke situatie wordt altijd zo snel mogelijk aan alle bewoners en de hulpdiensten meegedeeld;
 4. De warmte en de rook van een brand vormen geen gevaar voor de bewoners gedurende de tijd die nodig is om een veilige plaats te bereiken;
 5. De warmte en de rook van een brand beletten de brandweer niet om veilig op te treden;
 6. Na het blussen van de brand, kunnen de verwijdering en de opvolging van het elektrisch voertuig worden uitgevoerd zijn zonder buitensporige inzet van de brandweer in termen van tijd en middelen.

Je kan de RGV hier downloaden.

Fireforum organiseert op 24 november 2023 een gratis webinar naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe RGV. Inschrijven kan via hun website.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • Fireforum

C. EU-OSHA bekijkt werken op afstand van dichterbij

Sinds de covid-19-pandemie is het werklandschap sterk veranderd. De EU-OSHA heeft in drie recente (uitsluitend Engelstalige) publicaties aandacht voor het werken op afstand.

De eerste publicatie is een verslag over de evoluerende regelgeving wat betreft het telewerken in Europa en de gevolgen daarvan op het welzijn en de gezondheid van de werknemers.

Daarnaast schreef men ook een discussienota over de opkomst van het hybride werken. Dit houdt immers veranderingen op de traditionele werkplekregels in en bevatten zowel kansen als uitdagingen voor iedereen in het werkveld.

Ten slotte is er nog de nota over de gevolgen en monitoring voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op afstand en welke preventieve maatregelen hierbij belangrijk zijn.

Het hybride werk is ook een van de prioriteitsgebieden van de EU-OSHA-campagne ‘Veilig en gezond werken in een digitale samenleving’. In dit kader kan je momenteel deelnemen aan de ‘Good practice awards’. Deze worden in samenwerking met de nationale focal points georganiseerd en zetten verschillende organisaties in de kijker die op innovatieve manier het welzijn van hun werknemers bevorderen.

Inschrijven voor de awards kan via dit formulier.

Bron: EU-OSHA

D. Studiedag ‘Goede praktijken in ergonomie’

Op 23 januari 2024 gaat in Brussel de studiedag ‘Goede praktijken in ergonomie’ door. Tijdens deze goedgevulde namiddag komen sprekers uit verschillende sectoren aan bod en kan je volop netwerken.

Inschrijven is gratis en kan via deze link.

Bron: VerV

E. Nieuwe aanbeveling van de NAR buigt zich over burn-outpreventie

De NAR formuleert een aantal nieuwe aanbevelingen in de preventieve aanpak van burn-out. Het gaat hierbij om een collectieve aanpak waarin alle actoren worden geïntegreerd. Concreet worden zes aanbevelingen geformuleerd:

 1. Een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak
 2. Voorafgaandelijk inzetten op het creëren van een sterk intern draagvlak
 3. Een op maat gemaakte situatieanalyse en aanpak
 4. De aanpak moet ingebed zijn in het strategisch beleid van de onderneming op langere termijn
 5. Bottom-up, participatief en in dialoog (met een cruciale rol van werknemers en hun vertegenwoordigers)
 6. Van bewustwording naar actie, de belangrijke rol van expertise uit andere sectoren

Een volledige uitwerking van deze actiepunten alsook de schematische weergave ervan vind je in het volledige advies nr. 30 van de NAR.

Bron: NAR

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

In de spotlight:

Praktische informatie: Tips voor brandveilige parkeer- en laadplaatsen voor elektrische voertuigen

Praktische informatie: De WELL Building Standard: focus op gezondheid en welzijn in gebouwen

Op 29 november 2023 kan je deelnemen aan een webinar over lithium-ion-batterijen.

Schrijf je gratis in via deze link.

nieuwsoverzicht 6 tot 10 nov (wk 45)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.