Aantal burn-outs stijgt spectaculair, ACV wil boetes voor bedrijven

 29/04/21

Nieuws

 Psychosociale risico's

Het aantal mensen dat met een burn-out kampt, stijgt de laatste jaren exponentieel. Het ACV pleit voor een verplichte, driejaarlijkse meting van de psychosociale risico's en problemen binnen bedrijven en is van mening dat hardleerse bedrijven ook beboet moeten worden.

Sinds 2017 registreert het RIZIV in detail met welke problemen langdurig zieke werknemers te kampen hebben. De christelijke vakbond ACV vroeg deze cijfers op. En wat blijkt? Op amper drie jaar tijd steeg het aantal werknemers die thuis zitten met psychosociale problemen met 155 procent. Het aantal burn-outs kende van 2017 tot 2020 een stijging met 160 procent, van 3.713 gevallen in 2017 naar 9.708 gevallen in 2020.

Deze verontrustende cijfers zijn voor het ACV een duidelijk signaal om de regering tot actie aan te sporen om kordate maatregelen te nemen rond het mentale welzijn op het werk. De vakbond legt een soort zwarte lijst, een verplichte meting en boetes op tafel. Met deze stok achter de deur wil de werknemersorganisatie bedrijven bestraffen die te vrijblijvend omspringen met deze problematiek.

Volgens het ACV hebben bedrijven een verpletterende verantwoordelijkheid – en zelfs een wettelijke verplichting – om het welzijn van hun personeel na te streven. Ze moeten rekening houden met de psychosociale risico’s, maar dat gebeurt duidelijk niet altijd.

Naar analogie met de sector voor arbeidsongevallen wil de vakbond beter zicht krijgen op de bedrijven waar er een verzwaard risico is op psychosociale problemen. Dit moet gebeuren via een verplichte, driejaarlijkse meting van de psychosociale risico’s binnen een bedrijf. Op basis daarvan zouden bedrijven dan een actieplan moeten opstellen. Daarnaast stelt de vakbond ook voor om te kijken hoe ondernemingen scoren ten opzichte van andere bedrijven in hun sector, met de invoering van groene, oranje en rode zones. Via deze aanpak kunnen goed presterende bedrijven zich trouwens extra profileren bij het aanwerven van nieuwe werknemers.

Naast deze meting- en screeningacties wil het ACV nog een stap verder gaan. Want indien blijkt dat de directie van een bedrijf hardleers is en geen vooruitgang boekt op het vlak van een performant intern welzijnsbeleid, dan stelt de vakbond voor om de onderneming hiervoor financieel te straffen. De opbrengst van deze boetes kan vervolgens gebruikt worden voor preventie.

Deze werkwijze is niet nieuw. Bij arbeidsongevallen moeten bedrijven die hoger scoren dan het gemiddeld aantal incidenten in hun sector ook een hogere verzekeringspremie betalen.

Het is echter de vraag of het invoeren van sancties ook effectief werkelijkheid wordt, want de federale regering is geen voorstander van bestraffende maatregelen. Ze wil in haar beleid eerder inzetten op positieve prikkels.


Bronnen:


redactie INNI

Aantal burn-outs stijgt spectaculair, ACV wil boetes voor bedrijven

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.