nieuwsoverzicht 31 jan - 4 feb (wk 5)

 04/02/22

Nieuws

 Varia

Telewerken en MSA / Verhoging RSZ-vrije bureauvergoeding thuiswerk / Pestgeval bij BASF

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

Openbare raadpleging tot herziening REACH
REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. De verordening kan stoffen aanduiden als gevaarlijk of zeer zorgwekkend en een verbod instellen op bepaalde stoffen. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

De Europese Commissie wil de huidige versie herzien. Vanaf 20 januari 2022 tot half april wordt er een openbare raadpleging gehouden. De herziening staat gepland in het laatste kwartaal van 2022.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Telewerken en MSA in de schijnwerper van campagne “Gezond werk: verlicht de last!”

Telewerken vanuit huis kan vele voordelen hebben, zoals minder reistijd, minder stress van het reizen, een betere balans tussen werk en privéleven, hogere productiviteit en betere concentratie.

Maar de combinatie van langdurig zitten met een ergonomisch slechte werkplek en sociale isolatie van collega’s kan gevolgen hebben voor de gezondheid van een werknemer. Het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling of verergering van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, SSA’s).

SSA’s die verband houden met thuiswerken hebben vaak betrekking op de onderrug, nek, schouders, armen, handen en polsen. Ze zijn niet op één factor terug te voeren, maar houden verband met ergonomische, organisatorische, omgevings- en psychosociale factoren.

Psychosociale factoren:
Overmatige werkbelasting en hoge arbeidsintensiteit kunnen bij werknemers zorgen voor een verhoogd stressniveau, waardoor hun spierspanning en gevoeligheid voor pijn kunnen toenemen. Ook een gebrek aan controle over werkzaamheden of het tempo van uitvoering, alsook onvoldoende steun van collega’s of leidinggevenden, kan het risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat vergroten.

Als werknemers op het werk namelijk onder te grote druk staan, zijn zij niet in staat de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen of veilige werkhoudingen en -methoden te hanteren. Zo worden psychosociale factoren risicofactoren voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Het rapport vind je hier (Engelstalig).

Bron: EU-OSHA

B. RSZ-vrije thuiswerkvergoeding verhoogt opnieuw op 1 februari 2022

Het RSZ aanvaardt dat werkgevers een forfaitaire bureauvergoeding toekennen aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen (equivalent van 1 werkdag per week). Deze dekt courante kosten om de beroepsactiviteit op een normale manier uit te oefenen, met inbegrip van bv. kantoorbenodigdheden, water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, ...

De RSZ aanvaardt de toekenning van dit forfait op voorwaarde dat de werkgever niet op een andere manier in die kantoorkosten tussenkomt. Dit forfaitair bedrag werd de afgelopen maanden geregeld gewijzigd. Vanaf 1 februari 2022 bedraagt dit 134,71 EUR per maand.

Bedrag forfaitaire bureauvergoeding Van kracht
126,94 EUR vóór 01.04.2020
129,48 EUR 01.04.2020 tot 31.03.2021
144,31 EUR 01.04.2021 tot 30.09.2021
132,07 EUR 01.10.2021 tot 31.01.2022
134,71 EUR vanaf 01.02.2022

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - SoCompact

C. Een welzijnsbeleid op papier volstaat niet om pestgedrag te weren.

“Angst voor represailles, schaamte, afhankelijkheid van een leidinggevende en onzekerheid voor wat er gaat gebeuren voor jezelf en je collega’s, ... zorgen er vaak voor dat mensen die het slachtoffer zijn van pestgedrag geen melding maken van wat hen overkomt”, zegt disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten Hilde.

"Het schrijnende geval van pestgedrag bij BASF in Antwerpen, waarbij een ploegbaas een jonge werknemer maandenlang mentaal en fysiek gepest heeft is uitzonderlijk, zegt Hilde De Man in De Ochtend bij Radio 1. Een vertrouwenspersoon aanduiden is goed, maar daarmee houdt het natuurlijk niet op.”

Ze geeft enkele inzichten. Luister naar het volledige interview op Radio 1:

  • Ook de cultuur in een organisatie kan een drempel zijn. Je moet het belang van respectvol omgaan met elkaar ook levend houden. Zorg ervoor dat tijdens introductiedagen van nieuwe werknemers de vertrouwenspersoon zich kan voorstellen. Daarmee maakt de werkgever van bij het begin van een overeenkomst duidelijk dat je organisatie "respectvol gedrag" belangrijk vindt.
  • Tijdens de coronapandemie zijn er nieuwe vormen van uitsluitingen en pesten ontstaan door het afstandswerken. Denk bv. aan niet worden opgenomen in een afterwork Whatsapp-groepje van je team of niet gevaccineerden die genegeerd worden. Jezelf kunnen zijn en anderen er laten bijhoren, ondanks de verschillen, is meer dan ooit belangrijk.
  • Een welzijnsbeleid is geen statisch gegeven. Evalueer dit en communiceer erover. Dit geeft werknemers vertrouwen en het signaal dat o.a. het anti-pestbeleid niet louter op papier staat.
  • Het is ook belangrijk dat er snel en duidelijk grenzen worden gesteld zodra er een signaal is van pestgedrag. De boodschap moet echter zijn: durf te spreken en meld tijdig, ook als je als collega iets ziet dat niet door de beugel kan.

Bron: Idewe

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 31 jan - 4 feb (wk 5)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.