nieuwsoverzicht 27 - 31 maart '23 (wk 13)

 05/04/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Bijwerking FAQ binnenluchtkwaliteit / Preventiebarometer beweging en sedentair gedrag en eetgedrag / Nieuw alcoholplan / Rookverbod: uitvoering anti-tabaksplan / Bandenwissel: wat zegt de carpolicy?

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. AREI gewijzigd met ingang van 1 juni 2023

Zie blogs van 28-3-2023, 5-4-2023 en KB 5-3-2023 (BS 28-3-2023; err. BS 5-4-2023)

B. Wijzigingen bijlagen I, II, III en VI REACH met ingang van 20 april 2023

Enkel bijlage II van REACH is opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Bijwerking FAQ binnenluchtkwaliteit

In het Belgisch Staatsblad van 1 december 2022 werd de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn gepubliceerd (zie nieuwsbericht van 1 december 2022). Op enkele uitzonderingen na is deze wet in werking getreden op 11 december 2022.

Deze wet voorziet in een aantal nieuwe maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en in het bijzonder ter bescherming van toekomstige pandemieën met respiratoire symptomen door te focussen op een doeltreffende ventilatie en luchtzuivering ter beperking van het risico op virusoverdracht via aerosolen.

Om rekening te houden met deze nieuwe maatregelen heeft de FOD Volksgezondheid de FAQ op haar website over de binnenluchtkwaliteit geupdatet.

De uitvoeringsmaatregelen van deze wet zal gebeuren via KB’s die momenteel worden voorbereid.

Bronnen:

  • BeSWIC
  • FOD Volksgezondheid

B. Preventiebarometer beweging en sedentair gedrag en eetgedrag

De Preventiebarometer is een onderzoek dat door Sciensano wordt uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waarbij factoren worden gemeten die de levensstijlkeuzes beïnvloeden en op die manier het inzicht in deze factoren verhogen. Het gaat om een meting naar alcoholgebruik, cannabisgebruik, roken, beweging, sedentair gedrag, eetgedrag, mentale gezondheid, seksuele gezondheid en bevolkingsonderzoek naar kanker.

De meest recente vragenlijst focuste op levensstijl en factoren gelinkt aan levensstijl zoals de intentie om bepaalde gewoontes te veranderen en de kennis over de risico’s voor de gezondheid van ongezond gedrag. Ongezond gedrag is immers vaak één van de oorzaken van chronische ziekten zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten.

De resultaten van de bevraging rond beweging en lang stilzitten enerzijds en eetgedrag anderzijds werden recent bekendgemaakt.

Een meer gedetailleerde bespreking kunt u terugvinden op INNIwise.

Bronnen:

  • Sciensano
  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

C. Nieuw alcoholplan

Als onderdeel van de interfederale strategie inzake schadelijk gebruik van alcohol, keurde de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële conferentie Volksgezondheid op 23 maart jl. het actieplan 2023-2025 goed.

Dit actieplan is gebaseerd op de adviezen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de HGR (Hoge Gezondheidsraad).

Het bevat zowel algemene doelstellingen als specifieke doelstellingen ter bestrijding van schadelijk alcoholgebruik.

Meer details vindt u hier.

Bron: FOD Volksgezondheid

D. Rookverbod: uitvoering anti-tabaksplan

Het anti-tabaksplan van de federale regering bepaalt dat vanaf 2025 een rookverbod geldt in pretparken, dierentuinen, speeltuinen, kinderboerderijen tijdens de activiteiten.

Momenteel is er geen rookverbod in openbare openluchtruimten maar enkel in voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten (zie wet van 22 december 2009).

Het is belangrijk dat vooral jongeren worden beschermd tegen passief roken, dat schadelijk is gebleken voor de gezondheid. Het rookverbod in pretparken, dierentuinen, speeltuinen, kinderboerderijen tijdens de activiteiten heeft ook als doel het roken onder jongeren, die ook dagelijks in deze openbare plaatsen aanwezig zijn, te denormaliseren. Om dit te bewerkstelligen is een wijziging nodig van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van de werknemers tegen tabaksrook.

In het kader van het anti-tabaksplan heeft Plopsaland beslist om reeds vanaf 1 april 2023 het roken enkel toe te laten in afgebakende rookzones. Verdere richtlijnen van de regering zullen bepalen hoe het rookverbod concreet moet worden uitgevoerd en of de afgebakende rookzones zoals die nu voorzien worden, zullen kunnen behouden blijven. De wet zal immers ook voorzien in de mogelijkheid om op deze plaatsen "rookzones" in te richten.

Bronnen:

E. Tijd voor bandenwissel: wat zegt de carpolicy?

De overschakeling van wintertijd naar zomertijd is het ideale moment om de winterbanden van je wagen opnieuw te laten vervangen door zomerbanden.

Wat is de achterliggende reden?

Zijn de kosten voor de winterbanden van bedrijfswagens ten laste van de werkgever?

Lees het antwoord op INNIwise.

Bronnen:

  • Uniroyal
  • Profile
  • Securex

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Richtsnoer: Intern auditeren : hoe doe je dat? (Sara Bossers)

nieuwsoverzicht 27 - 31 maart '23 (wk 13)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.