AREI gewijzigd met ingang van 1 juni 2023

 28/03/23

Nieuws

 Elektrische installaties

Een KB van 5 maart 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2023, wijzigt het AREI met ingang van 1 juni 2023.

De meeste bepalingen betreffen vaak zeer technische regels die gelden voor de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Sinds de publicatie van de drie boeken wordt de herstructurering van de veiligheidsmaatregelen voortgezet om de voortdurende evolutie van de veiligheid van personen en goederen tegen de gevolgen van elektriciteit te verzekeren, en met name om aan de technologische evolutie van elektrische installaties te beantwoorden.

Dit koninklijk besluit heeft vooral als doel enerzijds om de veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties te laten evolueren en anderzijds om de elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel als niet-huishoudelijke installaties te beschouwen.

Nochtans blijven sommige veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties van toepassing, zoals de schema's, plannen en documenten, de markering van de verdeel- en schakelborden, de waarde van de aardverbinding, de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, de afwijkende beschikkingen.
Dit koninklijk besluit bevat ook de volgende algemene wijzigingen:
1° verbetering en aanpassing van sommige termen in de drie boeken van het koninklijk besluit van 8 september 2019;
2° stilistische herschrijving van sommige teksten in de drie boeken van het koninklijk besluit van 8 september 2019;
3° verwijdering van het voorschrift van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 betreffende de aansluiting aan achterzijde van de contactdozen overeenkomstig de laatste versie van de norm NBN C61-112-1;
4° herschrijving van sommige bepalingen over gelijkstroomcomponenten die de differentieelstroombeschermingsinrichtingen kunnen verstoren in de boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019;
5° herschrijving van de grenzen van de beschermingsinrichting tegen overstroom van de openbare distributienetbeheerder bij aansluitingen in de boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019;
6° bijwerking van de wettelijke referentie voor de gastoestellen die niet onder het toepassingsgebied van de bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen vallen in de boeken 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Bron: KB 5-3-2023, BS 28-3-2023

AREI gewijzigd met ingang van 1 juni 2023

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.