Publicatie wijzigingen re-integratie

 20/09/22

Nieuws

 Organisatorische structuren en sociaal overleg

Vandaag verscheen het KB van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft in het Belgisch Staatsblad.

Op de website van de FOD WASO vind je een handig overzicht van de voornaamste wijzigingen, die in werking treden op 1 oktober 2022:

1. de preventieadviseur-arbeidsarts (PA-AA) moet de arbeidsongeschikte werknemer (WN) zo snel mogelijk informeren over de verschillende mogelijkheden bij werkhervatting, m.i.v. de mogelijkheid om een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aan te vragen of een re-integratietraject op te starten

2. wijzigingen aan het re-integratietraject zoals opgenomen in de codex:

 • termijnen:
  • de termijnen worden voortaan bepaald in kalenderdagen in plaats van in werkdagen
  • verlenging van een aantal termijnen (vb. termijn voor de WN om beroep in te stellen tegen de beslissing van de PA-AA, termijn voor de WN om in te stemmen met het re-integratieplan)
  • inkorting van een aantal termijnen (vb. termijn voor de werkgever (WG) om het re-integratietraject op te starten, termijn om een re-integratieplan op te maken voor een WN die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk)
 • 3 beslissingen van de PA-AA i.p.v. 5
 • meer inzetten op werkpostaanpassingen en aangepast of ander werk dat rekening houdt met de mogelijkheden en de gezondheidstoestand van de WN
 • mogelijkheid tot overleg met de terug-naar-werk-coördinator en met (arbeids)deskundigen van de gewestelijke instellingen, VDAB, Forem en Actiris (en hun partnerorganisaties)
 • verduidelijking van de verplichtingen van de WG
 • verduidelijking van het einde van het re-integratietraject

3. inzetten op een collectief re-integratiebeleid

 • betrekken van alle actoren in de onderneming bij het re-integratiebeleid
 • jaarlijkse evaluatie: verslag op te maken door de PA-AA voor het CPBW en de WG; document op te maken door de WG

De artikelen 15 en 19 van het wijzigingsKB, die betrekking hebben op de toekomstige bijzondere procedure bij medische overmacht, treden nog niet in werking.

De FOD WASO organiseert op maandag 3 oktober van 11u tot 12u30 een webinar over de gewijzigde reglementering. Inschrijven hiervoor kan op de website van de FOD.

Bronnen:

Publicatie wijzigingen re-integratie

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.