nieuwsoverzicht 23 - 27 mei (wk 21)

 29/05/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Nieuwe richtlijnen voor testprocedures COVID-19 / Werknemersparticipatie bij preventie van SSA’s / Herval na burn-out / BOCCA-project over werkgerelateerde kankers

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuwe richtlijnen voor testprocedures COVID-19

Heden ten dage bestaan er drie testwijzen om SARS-CoV-2 op te sporen:

 1. een antigeentest
 2. een antilichaamtest
 3. een nucleïnezuurtest

De explosieve vermenigvuldiging van het coronavirus, zorgde voor toepassing van verschillende manieren en gebruik van diverse materialen om het virus op te sporen.

Het opstellen van duidelijke richtlijnen voor de kwaliteitsbeoordeling voor het testen van reagentia was bijgevolg noodzakelijk.

Daarom heeft ISO de ISO/TS 5798 ontwikkeld als eerste richtlijn voor het testen van nucleïnezuur van SARS-CoV-2. Deze technische richtlijnen richten zich tot medische labo’s, ontwikkelaars en fabrikanten van in vitro diagnostiek, instellingen en organisaties voor onderzoek van SARS-CoV-2 maar ook nieuw (corona)virusonderzoek.

Bron : iso.org

B. Werknemersparticipatie bij preventie van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s)

Recent publiceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk informatie rond actieve werknemersparticipatie bij de preventie van SSA’s.

Het gaat enerzijds om een infopagina (in het Engels) met aanbevelingen rond dit thema en anderzijds om een presentatie (in het Engels) met algemene info en de initiatieven die werkgevers kunnen nemen zodat hun werknemers actief betrokken worden bij de inventarisatie van de risico’s op SSA en het zoeken naar en uitvoeren van de meest geschikte toepassing.

Aangezien werknemers zelf de meest geschikte personen zijn om te oordelen over de mogelijke gevaren en risico’s bij het uitvoeren van hun taken, bevinden zij zich in de beste positie om te helpen zoeken naar de meest passende oplossing.

Bron: EU-OSHA

C. Herval na burn-out

Voor meer dan 30 % van de langdurig zieken in België kan de oorzaak van hun ziekte gezocht worden in moeilijkheden met de mentale gezondheid.

25 % van de werknemers die terug aan het werk gaan na hun burn-out, hervalt.

Dit zijn opmerkelijke cijfers.

Om dit herval te helpen verminderen, ontwikkelde Eva Geluk, onderzoeker aan de AMS (Antwerp Management School), in samenwerking met Mensura en de VESB (Vereniging Erkende Stress en Burn-out coaches) een nieuwe werkwijze specifiek gericht tot leidinggevenden: de Re-Set methodiek.

Deze methodiek spitst zich toe op 3 gebruikelijke fouten die ondernemingen maken in het kader van re-integratie na burn-out:

1. ik-vs-zij-gevoel in plaats van een wij-gevoel

Het is belangrijk te zorgen voor een goede dialoog tussen de werkgever en de werknemer die terugkeert na burn-out in plaats van leidinggevende of HR lijnrecht tegenover de getroffene te plaatsen. Dit kan bv. via het aanwijzen van een neutrale bemiddelaar/tussenpersoon.

2. te weinig kennis en bekwaamheid op het vlak van re-integratie in hoofde van de werkgever

De HR-dienst kan in samenwerking met de leidinggevende een re-integratiebeleid (of burn-outbeleid) uitwerken na het verwerven van voldoende kennis en bekwaamheid onder andere op het vlak van de toepasselijke wetgeving. De leidinggevende hebben een belangrijke rol in het kader van re-integratie en in alle fasen hiervan.

3. (verkeerde) focus op vermindering van de eisen verbonden aan de job

Aan de werknemer die terugkeert uit burn-out, wordt vaak voorgesteld om de werklast te verminderen of de moeilijkheidsgraad van de taak aan te passen.

Dit is echter niet de juiste manier. Het is belangrijk dat de kans gegeven wordt aan de betrokken werknemer om te groeien in zijn of haar ontwikkeling en dus zijn of haar bekwaamheden te kunnen ontplooien.

Meer info vind je op de website van de AMS.

Bronnen:

 • Mensura
 • SERV

D. BOCCA-project over werkgerelateerde kankers

Bijna 1 op 10 van de kankers, kan gelinkt worden aan de werkomstandigheden. Dit is voor een groot deel te wijten aan de onwetendheid van de werkgevers van de mogelijkheid tot het veroorzaken van kanker (al dan niet op lange termijn) van bepaalde gevaarlijke omstandigheden op het werk.

De KULeuven wil met haar BOCCA-onderzoek dat loopt van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024, in samenwerking met de Stichting Kankerregister en de externe dienst voor preventie en bescherming op het op werk Idewe, per bedrijfssector inventariseren welke kankers voorkomen en welke blootstelling daarmee in verband gebracht kan worden.

Het is de bedoeling de beleidsmakers hiermee verder te inspireren tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van werkgerelateerde kankers en beter in te zetten op voortijdige traceren van deze kankers. Niet enkel werken met alternatieve producten of op basis van andere procedures kan bijdragen tot een daling van de cijfers, maar ook het nemen van de juiste preventiemaatregelen.

Het project vangt aan met literatuurstudie om een zicht te krijgen op de meest voorkomende werkgerelateerde kankers en het verband hiervan met de blootstelling.

Vervolgens is het de wens om een jobblootstellingsmatrix op te maken op basis van de gegevens waarover idewe beschikt met betrekking tot de werkomstandigheden van de werknemers waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de blootstelling, de duur van de blootstelling en de mate waarin de werknemer wordt blootgesteld.

Daarna wordt deze blootstellingsmatrix gelinkt aan de gegevens van de Stichting Kankerregister.

Op die wijze ontstaat de BOCCA (Belgian Occupational Cancer) database die de basis vormt van het onderzoek van het verband tussen enerzijds blootstelling, werk, sector en anderzijds kanker en waarvan de gegevens zullen worden geanalyseerd.

Bronnen:

 • Idewe
 • Kom op tegen kanker (financiering van het project)

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

IV. EVENEMENTEN

Op donderdag 2 juni 2022 neemt INNI GROUP deel aan “See-days”, dé contactdag voor veiligheid, milieu en ergonomie.

Het programma voor deze 17de editie:

1. sessie 1: van 13u30 tot 14u20

 • ergonomie: ergonomie beeldschermwerk (Steven Lutin, Senior consultant, namens Amelior)
 • milieu: de uitdagingen van VLAREMA 8 en oplossingen voor uw bedrijf (Daneel Geysen, Veiligheidsadviseur, RENEWI)
 • veiligheid: ISO20560 : een nieuwe internationale norm voor leidingmarkering (Jaak De Decker, Sales Manager, GOOSSAERT - LABEL SIGN SAFETY)

2. sessie 2: van 14u50 tot 15u40

 • milieu en veiligheid: wetgeving rond opvang bluswater en de praktische oplossingen (Jan Bonnier, Fire Safety Engineer / project engineer FSG en Geert Denutte, Marketing & Strategy CGK GROUP BV)
 • welzijn: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de preventieadviseur (Sarah Torrekens, advocaat-vennoot John-John Law, namens INNI PUBLISHERS)
 • milieu: zit er nu overal PFAS in de bodem? (Hilde Decuyper, bestuurder A+E Consult)

3. sessie 3: van 16u10 tot 17u00

 • milieu: upgraden van bestaande waterzuiveringen in kader van duurzaam waterbeheer (Glenn Heernaert, Zaakvoerder TerraCorrect en Marleen Vande Woestyne, Senior expert milieu / Erkend MER-deskundige water BIO ARMOR)
 • veiligheid: hoe train en onboard je vandaag medewerkers kwalitatief, digitaal en transmediaal met game (Mike Ptacek, Co-Founder & CCO @ PLAY-IT-SAFE)
 • milieu en veiligheid: asbestinventaris, Asbestattest en sloopopvolgingsplan in Vlaanderen (Johan Duyck JOHAN DUYCK MILIEUADVIES i.s.m. NORMEC-SERVACO)

Meer details en registratie kan via de website.

nieuwsoverzicht 23 - 27 mei (wk 21)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.