nieuwsoverzicht 20 tot 24 mei 2024 (wk 22)

 27/05/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Fysiek werk en rugpijn / Forse stijging fysieke en psychische klachten / Dataminingsite / Ziekte van Lyme

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Fysiek werk en rugpijn

Uit een Deense studie waarbij 129 000 startende werknemers gedurende 10 jaar werden opgevolgd, blijkt dat meer dan 20% van hen lage rugpijn ontwikkelt. Het gaat om ernstige klachten waarvoor een ziekenhuis wordt geconsulteerd.

De studie onderzocht ook een aantal aspecten van fysieke belasting:

  • Het aantal kilogram dat per dag getild wordt
  • Het aantal keer per dag dat men meer dan 20 kg tilt
  • De tijdsverdeling staan / zittend werken

Hieruit blijkt dat staande jobs waarbij veel en zwaar getild wordt een effect hebben op lage rugpijn. Bij deze jobs zijn er binnen het jaar maar liefst 7% meer nieuwe gevallen. Na een periode van vier jaar gaat het zelfs om 31% meer lage rugpijn. In de verdere jaren stijgt dit percentage niet langer, wat kan toegewezen worden aan het healthy worker effect. Het healthy worker effect houdt in dat bij fysiek zwaar werk enkel de gezondste werknemers overblijven. Over een periode van 10 jaar bekeken, blijft er slechts één derde aan de slag in de betreffende job.

Daarnaast blijkt ook dat hoe meer kilogram men per dag tilt, hoe vaker men zwaar (>20 kg) tilt en hoe vaker men staand werk verricht, hoe groter de kans op de ontwikkeling van rugpijn is. En dat brengt ons bij preventie. Daar waar nu vaak ingezet wordt op een betere houding en wordt ingegrepen op de omstandigheden, geeft de studie aan dat de beste oplossing minder tillen en minder staand werken is. Afwisseling lijkt hierin het sleutelwoord te zijn. Zo zou iemand in de supermarkt het vullen van de rekken kunnen afwisselen met kassawerk.

Bron: ergonomie site

B. Forse stijging fysieke en psychische klachten

Uit een analyse van Mensura blijkt dat het aantal werknemers dat fysieke en psychische klachten ervaart de laatste 5 jaar stevig toegenomen is. Maar liefst 25% van de werknemers had vorig jaar klachten zoals rug- of nekpijn. Dat is een stijging van 22% in de laatste jaren. Daarnaast worden psychische klachten ervaren door 7,5% van de werkende Belgen.

De bouw-, voedings-, en chemiesector kennen traditioneel een hoog aantal fysieke klachten. Nu zien we dat ook in de zorg de klachten zijn gestegen met 36%.

Wat eveneens opvalt is dat de dienstensector, waarin heel wat beeldschermwerk vervat zit, 40% meer fysieke klachten ziet. Het onderwijs is koploper: daar is het aantal fysieke klachten de afgelopen 5 jaar 64% gestegen.

Naast de fysieke klachten, werden ook de psychische klachten onder de loep genomen. Deze zijn met 80% gestegen gedurende de laatste jaren. Volgens Mensura is dit te wijten aan een toenemende werklast en het alsmaar vaker online werken. We zijn voortdurend bereikbaar en krijgen constant prikkels.

Mensura benadrukt het belang van een preventief beleid.

Tips vind je op onze website onder de thema’s ergonomische belasting en psychosociale risico’s.

Bron: VRT

C. Dataminingsite: data.risicosophetwerk.be

Onlangs werd door de FOD Werkgelegenheid een nieuwe website gelanceerd die het merendeel van de Belgische gegevens over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden centraliseert.

De website verzamelt gegevens uit verschillende bronnen en stelt ze digitaal ter beschikking. De bronnen omvatten onder meer socialezekerheidsinstellingen, externe preventiediensten, enquêtes, …

De site is opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema’s:

  • Gevaren en blootstelling
  • Gevolgen en schade
  • Preventie

Voor verschillende onderwerpen binnen deze thema’s stelt de site interactieve grafieken ter beschikking. Bezoekers kunnen aan de hand van filters gegevens bekijken en bewaren.

Een goed zicht op de data maakt het mogelijk om het beleid en de maatregelen af te stemmen op de gegevens.

De Europese Unie financiert dit project dat kadert binnen het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

Je kan de site hier raadplegen.

Bron: BeSWIC

D. Ziekte van Lyme

Van begin maart tot eind november zijn teken het meeste actief. We zitten dus volop in hun seizoen. De kleine beestjes kunnen de ziekte van Lyme overdragen. Deze wordt vooral vastgesteld tussen juni en oktober. Het ideale moment om een aantal aandachtspunten op een rijtje te zetten:

Het eerste symptoom dat je meestal gewaar wordt is een grote rode vlek (met een bleek midden) op de plaats van de tekenbeet. Deze wordt zichtbaar enkele dagen tot max. 3 maanden na de beet. De vlek wordt groter naarmate de tijd verstrijkt en kan tot wel 60 cm groot worden. Er treden ook griepachtige symptomen op: moeheid, hoofd-, spier- en gewrichtspijn, braken, koorts.

Indien deze symptomen optreden, moet een dokter geraadpleegd worden. Deze start dan meestal een behandeling met antibiotica op. De ziekte kan serieuze gevolgen hebben, maar vaak is het goed behandelbaar.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we enkele tips op een rijtje:

  • Bescherm de huid zoveel mogelijk met kledij;
  • Smeer insectenwerende crèmes;
  • Kijk de huid altijd goed na op tekenbeten: als je toch gebeten bent, noteer dan zeker de datum en kijk minstens een maand lang of je symptomen opmerkt.

Meer info over teken vind je in ons praktisch document: Hoogseizoen voor tekenbeten, bescherm jezelf!

Bron: Cohezio

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Onze praktische documenten krijgen geregeld een update. Onlangs werd volgend document nog geactualiseerd:

nieuwsoverzicht 20 tot 24 mei 2024 (wk 22)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.