nieuwsoverzicht 2 tot 6 okt (wk 40)

 11/10/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk / Externe agressie op de werkvloer / Wereld Borstvoedingsweek / Nieuwe website voor uitzendkrachten / Welzijn en salaris zijn even belangrijk voor jongere werknemers

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk: 23 tot 29 oktober

Ieder jaar wordt tijdens week 43 de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk georganiseerd. Gedurende deze periode vinden in de hele EU bewustmakingsevenementen plaats en is er in de media meer aandacht voor dit thema. De focus ligt net als bij de campagne ‘Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk’ op digitalisering.

De campagne bekijkt zowel de gevolgen van digitalisering voor werk en werkplekken alsook de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt. Daarnaast biedt die een platform voor de uitwisseling van praktijkervaringen. Er wordt gewerkt rond 5 focuspunten:

 • digitaal platformwerk;
 • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
 • werken op afstand;
 • slimme digitale systemen;
 • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

De lancering gebeurt op 26 oktober met een event in Brussel. Die dag zal de campagne voorgesteld worden en vinden een aantal lezingen plaats. Meer info vind je op: www.safeandhealthyworkinthedigitalage.com

Wil je zelf aan de slag gaan rond dit thema? Je kan via de EU- OSHA campagnepartner worden, hulpmiddelen en campagnemateriaal vinden: healthy-workplaces.osha.europa.eu/nl/get-involved

Bronnen:

 • EU-OSHA
 • BeSWIC

B. Externe agressie op de werkvloer

Op 3 oktober brak in Hasselt een spontane staking uit bij De Lijn, de aanleiding was een nieuw geval van agressie. Jammer genoeg is dit geen alleenstaand geval en is dit iets wat in vele sectoren voorkomt. Onderzoek bij meer dan 45 000 Belgische werknemers tussen 2016 en 2018 gaf nog te kennen dat maar liefst 11,4% van de respondenten in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging te maken had met agressie op de werkvloer.

Onder agressie op het werk wordt verstaan verbaal of lichamelijk gedrag waarbij een grens wordt overschreden die niet aanvaardbaar is voor het slachtoffer en waarbij sprake is van bedreiging. Belangrijk hierbij op te merken is dat niet iedereen dezelfde grenzen aanvoelt en een agressor zich dus soms niet bewust is van diens overschrijdende gedrag.

De agressie kan zowel verbaal (roepen, schelden, …), fysiek (duwen, slaan, beroven, …) als psychisch (bedreigen, vernederen, …) gebeuren.

De gevolgen zijn niet te onderschatten:

 • gezondheidsschade;
 • minder plezier, betrokkenheid en tevredenheid op het werk;
 • verminderd functioneren op het werk;
 • groter verloop.

In een experttalk lichten Ineke Van den Zegel en Ellen Delvaux van IDEWE toe hoe je agressie op het werk kan voorkomen. Beluister de podcast hier.

Bronnen:

 • Mensura
 • IDEWE
 • VRTnws

C. Wereld Borstvoedingsweek: borstvoeding en werken

Ter gelegenheid van de Wereld Borstvoedingsweek (van 1 tot 7 oktober 2023) maakte de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samen met het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) een affiche. Dit jaar is het thema ‘Borstvoeding en werken’.

Het doel van deze week is om borstvoeding te normaliseren. Steeds meer vrouwen willen deze voeding voortzetten wanneer ze het werk hervatten. Om hen hierbij te ondersteunen is het belangrijk om correcte informatie te geven op lichamelijk, voedings-, praktisch, juridisch en sociaal gebied.

De affiche kan gratis besteld worden via info.borstvoeding@health.fgov.be. Vermeld in de mail je naam en adres.

Voorzie als werkgever een lokaal waar werkneemsters borstvoeding kunnen geven of kunnen kolven. Een checklist met basiseisen voor de arbeidsplaats vind je op onze website.

Bron :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

D. Nieuwe website voor uitzendkrachten

Preventie en interim lanceert een nieuwe website: Ikbenuitzendkracht.be.

Op deze site vinden uitzendkrachten alle info rond veiligheid en welzijn op het werk gebundeld. Je vindt er heel wat FAQ’s in verband met volgende thema’s:

 • veilig werken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • gezondheid op het werk;
 • psychosociale risico’s;
 • arbeidsongevallen;
 • werkpostfiche;
 • onthaal.

De website richt zich specifiek tot de uitzendkrachten en wil hen zo wegwijs maken in de verhoudingen tussen zichzelf, het uitzendkantoor en de gebruiker.

Bronnen :

 • Preventie en Interim
 • Ikbenuitzendkracht.be

E. Welzijn en salaris zijn even belangrijk voor jongere werknemers

Welzijn op het werk is voor jongere werknemers (18-32 jaar) even belangrijk als het salarispakket. Dat blijkt uit gegevens die het Observatoire CBC, de Waalse tak van KBC, deelt.

De tijd dat werknemers een carrière lang bij één werkgever blijven, lijkt achter ons te liggen. Jonge werknemers geven aan van job te willen veranderen zodat ze beter betaald worden (37 %), maar bijvoorbeeld ook zodat ze meer flexibiliteit hebben (bv. uurrooster, telewerk, …) (31 %) of omdat ze meer zingeving uit hun werk halen (23 %).

Een geslaagde carrière betekent voor maar liefst 38 % van de deelnemers een bevredigende baan en voor 34% werken met passie. Ook het gevoel zinvol werk te leveren en de eigen normen en waarden in de job terugvinden spelen een belangrijke rol. Als jongeren de drie belangrijkste elementen in een job moeten aangeven, is het welzijn op het werk (38%) zelfs even belangrijk als de verloning (37 %). Flexibiliteit sluit deze top drie af.

Bron :

CBC

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 2 tot 6 okt (wk 40)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.