nieuwsoverzicht 18 tot 22 maa 2024 (wk 13)

 25/03/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Projectgroep ergonomie / Sensibiliseringscampagne arbeidsongevallen / AI en personeelsbeleid / AI-regelgeving / Verslag HRW re-integratie

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. VerV zoekt projectgroep ergonomie

Om een nieuwe tool voor de risicoanalyse ergonomie te testen is de VerV op zoek naar leden voor een projectgroep.

De tool is bedoeld om op een snelle en laagdrempelige manier automatisch door de praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie geleid te worden als interne preventieadviseur.

Deelnemen vraagt een tweetal uurtjes van jouw tijd: op 28 maart om 19u volgt online een uitlegsessie over Ergoscore en nadien is er een test-/feedbackmoment via Google Forms.

Aanmelden voor de projectgroep kan via deze link.

Bron: VerV

B. Voorontwerp sensibiliseringscampagne arbeidsongevallen goedgekeurd

Tijdens de ministerraad van 15 maart 2024 werd het voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke goedgekeurd waarbij een wettelijk kader gecreëerd wordt voor een sensibiliseringscampagne door Fedris om het belang van preventie van arbeidsongevallen in de kijker te zetten.

In de praktijk gaat het om een sensibiliseringsbrief gericht aan werkgevers die niet voldoen aan de voorwaarden om in verzwaard risico te verkeren, maar die wel zorgwekkende cijfers tonen. Via de brief vestigt Fedris de aandacht erop dat de onderneming zich in een situatie van verzwaard risico zou kunnen bevinden.

Het voorontwerp neemt de sensibiliseringscampagne op in de arbeidsongevallenwet en schept zo een wettelijk kader hieromtrent.

Het voorontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We volgen het verdere verloop uiteraard verder op.

Bron: news.belgium

C. AI en personeelsbeleid: wat met VGW?

Een nieuwe paper van EU-OSHA onderzoekt het verband tussen AI en de veranderende managementdynamiek. Hierbij besteedt men ook bijzondere aandacht aan mogelijke risico’s wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts een beperkt deel van de AI-toepassingen gericht is op het verbeteren van het welzijn van de werknemers. Daarbij komt nog dat de technologieën die wel gericht zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren vaak indringende neveneffecten hebben omdat ze zoveel gevoelige informatie analyseren.

Ook het gebrek aan transparantie en een verstoorde informatiebalans over het gebruik van AI-toepassingen verminderen de betrokkenheid van de werknemers en dit heeft een invloed op de VGW-risico’s.

Verder onderzoek hiernaar blijkt dus zeker aan de orde. EU-OSHA pleit daarnaast ook voor duidelijke en ondubbelzinnige informatie. Hierdoor zouden werknemers volledig op de hoogte zijn over de rol van AI en de mogelijke VGW-gevolgen.

De volledige discussienota kan je hier nalezen. (Uitsluitend in het Engels)

Bron: EU-OSHA

D. Europese AI-regelgeving

In een eerder nieuwsbericht kondigden we de komst van een Europees kader rond AI reeds aan. Op 13 maart heeft het Europees Parlement de Artificial Intelligence Act goedgekeurd.

Het doel van deze nieuwe regels is om de grondrechten, democratie, rechtstaat en milieuduurzaamheid te beschermen tegen AI-systemen met een hoog risico. Aan de andere kant is het de bedoeling dat ze innovatie zullen stimuleren.

Er wordt met vier categorieën gewerkt:

 1. minimaal risico (bv. videogames): vrij toegestaan
 2. beperkt risico (bv. chatbots op website van retailer): transparantieverplichtingen
 3. hoog risico (bv. zelfrijdende wagens): strenge verplichtingen ter controle
 4. onaanvaardbaar (bv. sociaal kredietsysteem): verboden

Systemen uit de vierde categorie worden dus verboden. Deze systemen brengen de rechten van de burgers immers in gevaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toekennen van een sociale score, maar ook over realtime gezichtsherkenning op het werk. Bedrijven mogen geen databanken voor gezichtsherkenning aanleggen door foto’s van het internet te halen. AI-systemen die menselijk gedrag manipuleren of kwetsbaarheden uitbuiten, zullen ook verboden zijn in Europa.

Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien (bv. voor justitie), maar ook dan zijn er strikte regels over de transparantie en nauwkeurigheid van de gebruikte systemen.

De wetgeving moet nog aangenomen worden door de Raad. Vervolgens zullen de regels gefaseerd in werking treden.

Bronnen:

 • Europees Parlement
 • VRT

E. Verslag HRW over re-integratie

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid publiceert jaarlijks een thematisch verslag. Thema van dit jaar? Arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

De groei van het aantal personen die minstens 1 jaar arbeidsongeschikt zijn is op z’n minst opvallend te noemen. Tussen 2000 en 2021 bedroeg die maar liefs 150%. Het rapport van de Raad bekijkt de oorzaken van die toenamen en onderzocht het re-integratiebeleid.

Er blijkt een grotere instroom te zijn in de arbeidsongeschiktheid, hoewel het gemiddelde gezondheidsniveau verbetert. Daarbij komt nog dat de uitstroom niet toeneemt. De gezondheidstoestand is een belangrijke bepalende factor voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar ook zorg- en re-integratie moeten meer samen benaderd worden.

Er zijn verschillende re-integratieinstrumenten en hoewel de deelname hieraan toeneemt, heeft dat nog niet geleid tot een grotere uitstroom. Tijdig de re-integratie opstarten zou een positief effect kunnen hebben.

De Raad formuleerde aan de hand van deze studie vijf aanbevelingen:

 • Ondersteuning en stimulering van maatregelen rond preventie en re-integratie bij werkgever
 • Onderzoek naar een gedeeltelijke erkenning van arbeidsongeschiktheid, nu moet immers alle activiteit worden stopgezet om recht te hebben op een uitkering
 • Van bij het begin een sterke rol van de behandelde arts en de arbeidsarts voorzien
 • Re-integratie sneller op starten
 • De financiële valkuil bij een volledige werkhervatting wegwerken

Het volledige rapport van de Raad is hier na te lezen.

Meer weten over re-integratie? Bekijk dan zeker de informatie op onze website.

Bron: Hoge Raad voor Werkgelegenheid

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Sterima, een tevreden INNIwise gebruiker, vertelt graag over hun ervaringen. Je leest het hier.

nieuwsoverzicht 18 tot 22 maa 2024 (wk 13)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.