nieuwsoverzicht 12-16 dec (wk 50)

 19/12/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Stookadvies VMM / Cyber Incident Roadmap / VeSafe / Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk / Werkgeversgids geweld en intimidatie op het werk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging FANC-wet

Zie nieuwsbericht van 14 december 2022

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Stookadvies VMM

Het inademen van fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Luchtvervuiling ten gevolge van het stoken van hout, landbouw, industrie, verkeer alsook slechte weersomstandigheden (bv. lage windsnelheden) zorgen voor een verhoging van de concentraties van fijn stof.

Bij slechte luchtkwaliteit en bijgevolg ook bij overschrijding van de kritische waarden voor fijn stof in de lucht, verstrekt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een stookadvies.

Zo adviseerde zij op 15/12 en 16/12 om geen hout te stoken en dus niet met hout te verwarmen voor de gezelligheid, aangezien er veel fijn stof in de lucht aanwezig is en houtverbranding zorgt voor extra fijn stof in de lucht wat de luchtkwaliteit op negatieve wijze beïnvloedt.

Bij de verbranding van hout, zowel via haarden als kachels, komen er bovendien ook andere schadelijke stoffen vrij zoals dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die DNA-schade veroorzaken en kankerverwekkend zijn.

Verwacht werd dat de fijnstofconcentraties nog enige tijd hoog zouden blijven.

De kwaliteit van de lucht kan opgevolgd worden via de BelAir app of via de website van de VMM. Daar vind je ook extra tips.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be)

B. “Cyber Incident Roadmap” van het VBO

Cyberaanvallen zijn heden ten dage schering en inslag en komen, sinds de coronacrisis en het daaraan gekoppelde stijgende thuiswerk en e-commerce, meer en meer voor. De gevolgen van dergelijke aanval zijn tot lang na de aanval voelbaar.

Het VBO lanceerde een gids voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een cyberattack, de “Cyber Incident Roadmap” waarvan de presentatie plaatsvond op 14 december jl.

De roadmap kwam tot stand in samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België na overleg met de leden-sectorfederaties van het VBO en verschillende betrokken overheden.

Het resultaat is een praktische leidraad om ondernemingen die slachtoffer geworden zijn van een cyberaanval te begeleiden bij zowel hun interne organisatie als bij de wisselwerking met derden, vnl. publieke overheden zoals bv. RSZ, RVA, FOD Financiën van het moment dat een incident wordt ontdekt tot het normaliseren van de situatie.

Er worden ook tips gegeven om op een cyberaanval zo goed mogelijk voorbereid te zijn bv. door het ontwikkelen van een eigen stappenplan in geval van cyberattack en het opstellen van een lijst van te contacteren organisaties.

De roadmap kan gedwonload worden op de website van het VBO.

Bron: VBO

C. VeSafe - veilig rijden tijdens het werk

Werkgerelateerde verkeersongevallen vormen een kwart tot meer dan een derde van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie.

In samenwerking met de Europese Commissie, stelde de EU-OSHA een e-gids op met betrekking tot veilig rijden, vervoer op de werkplek en werken op of langs de weg: VeSafe.

Het gaat om een interactieve gids vol voorbeelden van goede praktijken en inclusief een overzicht van de wetgeving die van toepassing is.

Er wordt een indeling gemaakt naargelang het voertuig, de aard van het risico en de plaats waar je werkt.

De VeSafe-gids kan geraadpleegd worden op de website van de EU-OSHA.

Bron: EU-OSHA

D. Campagne EU-OSHA 2023-2025 “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk”

2022 loopt stilaan op zijn einde, en daarmee ook de campagne van de EU-OSHA 2020-2022 “Gezond werk: verlicht de last!”.

De volgende campagne voor de periode 2023-2025 “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” staat al in de startblokken. Gedurende deze campagne zal de klemtoon gelegd worden op de weerslag van de digitalisering op het gebied van werk en werkplekken, alsook op de uitdagingen en kansen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk die daaruit voortvloeien.

Op de website van de EU-OSHA vind je heel wat andere nuttige informatie over digitalisering van het werk.

De campagne zal worden opgebouwd rond 5 pijlers:

 1. digitaalplatformwerk
 2. geavanceerde robotica en artificiële intelligentie
 3. werken op afstand
 4. slimme digitale systemen
 5. werknemersbeheer via artificiële intelligentie

Bronnen:

 • BeSWIC
 • EU-OSHA

E. Werkgeversgids geweld en intimidatie op het werk

De ILO publiceerde op haar website een gids voor bedrijven en werkgevers met praktisch advies over het aanpakken van geweld en intimidatie op het werk, hoe dit te voorkomen en hoe erop te reageren.

Een toename van geweld en intimidatie in bepaalde sectoren en beroepen tijdens de coronapandemie, noopten tot het opstellen van dergelijke gids.

De gids kan geraadpleegd worden op de website van de ILO.

Hij bevat:

 • definities en voorbeelden van geweld en intimidatie op de werkplek
 • het wettelijk kader en werkgeversverantwoordelijkheden
 • waarom werkgevers actie moeten ondernemen
 • hoe geweld en intimidatie aan te pakken, te voorkomen en erop te reageren, onder meer door beleid op ondernemingsniveau te ontwikkelen en te implementeren
 • risicobeheer en goede praktijken

Hij kan gemakkelijk worden aangepast aan de nationale omstandigheden en de plaatselijke wetgeving.

Bron: ILO

nieuwsoverzicht 12-16 dec (wk 50)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.