nieuwsoverzicht 10 tot 15 dec (wk 50)

 20/12/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Recht op deconnectie / Podcast: Werkbaar werk / Geïndexeerd bedrag coördinatiestructuur bouwplaats / 3 miljoen doden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen en ziekten

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Recht op deconnectie: implementatie en impact

Eurofound lanceerde recent een enquête onder werknemers en HR-managers in België, Frankrijk, Italië en Spanje. De vragenlijst peilde naar de implementatie van deconnectie op bedrijfsniveau. Er wordt nagegaan hoe werkgerelateerde communicatie buiten de werkuren wordt ontvangen en hoe deze ervaring is. Voorts wordt ook de werk-privébalans onderzocht alsook hoeveel extra uren er gewerkt wordt, hoe de gezondheid en het welzijn onder de werknemers is en er wordt gepeild naar de algemene tevredenheid over de werkplek.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat zowat 80% van de ondervraagden werkgerelateerde communicatie ontvangt buiten de werkuren en de meesten beantwoorden deze ook. Hoewel het recht op deconnectie in heel wat bedrijven op zijn plaats is, zijn heel wat werknemers niet op de hoogte van ondernomen stappen binnen de onderneming waarvoor ze werken. Maatregelen die opvallen zijn bijvoorbeeld het automatisch verwijderen van mails die ontvangen worden tijdens een vakantie of mails die niet aankomen binnen bepaalde tijdsloten. Trainingen en bewustmakingsinitiatieven vallen minder in de smaak.

Het onderzoek toont aan dat er vaak toch buiten de werkuren wordt gecommuniceerd omdat men zich verantwoordelijk voelt of graag bovenop de lopende zaken blijft zitten, omdat het verwacht wordt en men een beter carrièrepad verwacht te creëren.

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan meer uren te presteren dan contractueel vastgelegd. Ze doen dit vaak om werk dat niet afgeraakte tijdens de voorziene uren toch af te krijgen. Meer dan een derde van de werknemers doet dit op expliciete vraag van hun oversten. 17% geeft aan dat ze buiten de werkuren werken omdat ze dan gecontacteerd worden. Deze laatste reden wordt vaak niet financieel gecompenseerd.

Er wordt ook aangegeven dat het recht op deconnectie niet zorgt voor minder flexibiliteit. Hoewel de tevredenheid over work-lifebalance algemeen zeer goed scoort, is deze toch groter bij mensen die een recht op deconnectie geïmplementeerd zien. Het zijn vooral de jongere werknemers die een voortdurende connectie als negatief ervaren, vaak omdat er dan ook kinderen in het spel zijn. Telewerkers zijn ook vaker meer geconnecteerd dan zij die permanent van op kantoor werken.

Wie buiten de werkuren werkt heeft vaker gezondheidsproblemen zoals hoofd- en rugpijn, vermoeidheid en angst of stress.

Afsluiten kunnen we met een positieve noot: 80% van de werknemers was zeer tevreden met hun werkomstandigheden en meer dan 70% van de werknemers geeft aan dat de impact van een deconnectiebeleid (zeer) positief is.

Het volledige rapport kan je hier in het Engels nalezen.

Bronnen:

  • BeSWIC
  • Eurofound

B. Podcast: Werkbaar werk

In een nieuwe aflevering van de podcast van #ZigZagHR komen twee medewerkersters van de SERV aan het woord en wordt er gefocust op werkbaar werk.

Onderzoekster Miet Lamberts werkt mee aan de werkbaarheidsmeting – een survey die om de paar jaar naar de kwaliteit van de jobs onder Vlaamse werknemers peilt. Er wordt ingegaan op de historiek van deze meting en er wordt gekeken naar de evolutie die het werkbaar werk kent. Zo wordt duidelijk welke factoren een invloed hebben op de werkbaarheid.

Lotte Verplancke is intersectoraal adviseur en werkt mee aan de Werkbaar Wint campagne. Zij bespreekt in deze podcast de verschillende ondersteuningskanalen die via de sectorfondsen en het beleid ter beschikking worden gesteld.

Beluister de podcast hier.

Bronnen:

  • SERV
  • #ZigZagHR

C. Geïndexeerd bedrag coördinatiestructuur bouwplaats

In het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bepaalt art. 37 de verschillende criteria waarmee rekening gehouden moet worden in de bepaling of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats al dan niet verplicht is en of de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn.

Een van deze criteria is de totale prijs (excl. btw) van de werken zoals geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp.

Sinds 1 november 2023 bedraagt dit geïndexeerde bedrag 4 100 000 euro.

Bron: FOD WASO

D. Jaarlijks 3 miljoen doden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen en ziekten

Volgens een recent rapport van de IAO zouden wereldwijd jaarlijks 3 miljoen werknemers sterven als gevolg van werkgerelateerde ongevallen en ziekten. Ten opzichte van de cijfers van 2015 is dit een stijging van meer dan 5%.

Werkgerelateerde ziekten zorgen voor het meeste aantal doden, respectievelijk 2,6 miljoen. Werkongevallen zorgen voor 330 000 sterfgevallen.

Verder blijkt uit het rapport dat voornamelijk mannen overlijden als gevolg van werkgerelateerde incidenten en dat de regio Azië en de Stille Oceaan de hoogste werkgerelateerde sterfte kent. Dat laatste is te verklaren door de omvang van de beroepsbevolking in die regio.

De landbouw blijkt een zeer gevaarlijke sector te zijn, 1/3 van de dodelijke arbeidsongevallen vindt in deze sector plaats. Ook de bouw, bosbouw, visserij en industrie zijn gevaarlijke sectoren.

De IAO lanceerde een nieuw plan - de Global Strategy on Occupational Safety and Health voor 2024-2030 – met als doel prioriteit te geven aan het welzijn van werknemers wereldwijd. Deze strategie wil op drie pijlers focussen:

  1. Een verbetering van de nationale kaders voor veiligheid en gezondheid op het werk door het bestuur te verbeteren, betrouwbare gegevens te bevorderen en competentie op te bouwen;
  2. De coördinatie, partnerschappen en investeringen in OSH op nationaal en wereldwijd niveau versterken;
  3. De ILO-OSH 2001-beginselen bevorderen en afstemmen op specifieke gevaren, sectoren en beroepen.

Het volledige (Engelstalige) rapport vind je hier terug.

Bron: IAO

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden vragen voorgelegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 10 tot 15 dec (wk 50)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.