Nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie”

 03/03/22

Nieuws

 COVID-19

De nieuwe generieke gids, aangekondigd eind 2021, kreeg vorm en treedt op 7 maart 2022 in werking. Deze gids zal ingezet kunnen worden zodra zich een epidemie of pandemie voordoet en is dus een proactieve gids.

Hij bevat preventiemaatregelen die in acht genomen moeten worden tijdens een epidemie of pandemie opdat werknemers in gezonde en veilige omstandigheden kunnen blijven werken en zodat opschorting van de activiteiten van ondernemingen niet nodig is.

De maatregelen in de gids zijn opgebouwd uit drie fases van bescherming, waarbij in elke fase extra maatregelen gelden

1) de waakzaamheidsfase met maatregelen om de verspreiding van een virus te beheersen en uitbraken te voorkomen;

2) de interventiefase om verspreiding te beperken (er zijn al meerdere besmette personen en er kunnen uitbraken ontstaan);

3) de kritische fase om een epidemische noodsituatie in te dijken en een sluiting te vermijden.

De fases kunnen geactiveerd worden op ondernemingsniveau, op sectorniveau of op overheidsniveau. Het zijn de werkgever en de arbeidsarts die in eerste instantie zullen kunnen beslissen wanneer in een bedrijf naar een andere fase dient overgeschakeld te worden. Voor een volledige sector kan het bevoegde paritair comité dit overeenkomen door middel van een protocol. Uiteraard kan ook de bevoegde overheid de beslissing nemen.

Vanaf 7 maart 2022 is de waakzaamheidsfase van toepassing op ondernemingen. Maar een onderneming, sector of bevoegde overheid kan evenwel beslissen een hogere fase te activeren.

De maatregelen dienen gehandhaafd te worden vanaf de dag van de afkondiging van de epidemische noodsituatie door de Koning tot 2 maanden na de dag waarop de epidemische noodsituatie eindigt.

Bekijk de volledige gids hier. Net als de huidige generieke gids (versie 8) werd deze uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Bronnen:

  • FOD WASO
  • Beswic
  • news.belgium.be
Nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie”

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.