KB PBM’s gepubliceerd

 04/11/21

Nieuws

 Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Heden, 4 november 2021, werd het KB van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd.

Dit KB beoogt de omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1832 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen.

Uiterlijk op 20 november diende deze richtlijn in Belgisch recht te zijn omgezet.

Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen:

 • aanpassing van bijlage IX.2-1 van de codex (het indicatief schema voor de inventarisatie van de risico’s voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen alsook de soorten risico’s die zich kunnen voordoen op het werk met betrekking tot verschillende met persoonlijke beschermingsmiddelen te beschermen delen van het lichaam) om rekening te houden met nieuwe soorten risico’s die zich voordoen op het werk en om te zorgen voor consistentie met de met name in Verordening (EU) 2016/425 gebruikte risico-indeling en terminologie
 • aanpassing van bijlage IX.2-2 van de codex:
  • voortaan wordt per risico bepaald welk PBM gebruikt kan of moet worden
  • de reeds in de Belgische wetgeving voorziene beschermingsmiddelen en risico’s worden terug overgenomen
  • een aantal situaties die nu wel vermeld worden in de huidige bijlage IX.2-2 bij de codex komen niet meer als dusdanig voor zoals bv. het werken in riolen, kuilen, kelders, welputten, regenputten, kuipen, vergaarbakken of andere soortgelijke plaatsen die bevuild zijn door ophopingen van afval
  • er wordt een grotere bescherming geboden tegen het vallen
  • het gebruik van bepaalde dermatologische producten ter bescherming van de huid of de neus blijft opgenomen in de nieuwe bijlage IX.2-2
 • toevoeging van een nieuwe bijlage IX.2-3 die een opsomming geeft van de verschillende PBM’s en de risico’s waartegen zij bescherming bieden (stemt deels overeen met de vorige bijlage IX.2-2) met ook een nieuwe titel “beschermingsmiddelen voor de huid- beschermende crèmes”

Bron: KB 17-10-2021, BS 4-11-2021

KB PBM’s gepubliceerd

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.