UPDATE: Het recht op vaccinatieverlof is een feit!

 05/02/21

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

Vanaf 9 april 2021 kunnen werknemers 'omstandigheidsverlof' opnemen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Op 5 februari 2021 hebben werkgevers en vakbonden in de Nationale Arbeidsraad een akkoord bereikt (adviesnr. 2199). Werknemers, die worden opgeroepen om zich te vaccineren tijdens de werkuren, krijgen het recht om afwezig te zijn op het werk. "Vanaf 9 april kunnen werknemers het recht op omstandigheidsverlof inroepen."[1] Dit geldt momenteel tot 31 december 2021.

Werknemers krijgen "de nodige tijd" voor vaccinatie. Hoeveel tijd dit precies is, is afhankelijk van de verplaatsingstijd van en naar het vaccinatiecentrum, alsook vaccinatietijd. Dit werd gepreciseerd door het VBO. Normaliter neemt dit slechts een gedeelte van de werkdag in beslag. Het normale loon wordt doorbetaald.

De afwezigheid op het werk wordt gelijkgesteld met de regeling van het klein verlet (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 3795 e.v.). Als een tweede prik nodig is, kan er ook een tweede klein verlet aangevraagd worden.

De werkgever kan die afwezigheid niet weigeren, maar de werknemer moet wel een aantal voorwaarden vervullen om het vaccinatieverlof op te nemen:

  • Hij/zij moet het recht op de betaalde afwezigheid staven met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum.
  • Hij/zij moet de werkgever onmiddellijk verwittigen van de afwezigheid, zodra het tijdslot gekend is waarop de vaccinatie plaatsvindt.
  • Hij/zij moet een bewijs van vaccinatie-oproep kunnen voorleggen.
  • Hij/zij gebruikt het verlof voor het doel waarvoor het is toegestaan.

De werkgever mag geen attest van effectieve vaccinatie vragen, aangezien dit een medisch gegeven is en de privacy van de werknemers dient te worden gerespecteerd.

Ook ambtenaren krijgen recht op een klein verlet. Terwijl werknemers uit de privésector het verlof krijgen "voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie" gaat het bij ambtenaren om "maximaal 3u48" (halve werkdag).

[1] Regelgevend kader
Wet van 28 MAART 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (B.S. 9 april 2021).

Dit kan verlengd worden per Koninklijk Besluit tot uiterlijk 30 juni 2022.

INNI Redactie (update 9-4-2021)

UPDATE: Het recht op vaccinatieverlof is een feit!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.