Wijziging koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling

 31/10/23

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

Op 30 oktober 2023 verscheen het Koninklijk besluit van 16 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in het Belgisch Staatsblad.

Het betreft een wijziging met betrekking tot de retributies die op grond van artikel 30 quater, 1° van de wet van 15 april 1994 worden geheven ten laste van de indieners van een aangifte, de aanvragers van vergunningen, registraties, toelatingen, erkenningen of goedkeuringen. Voorheen was de retributie al verschuldigd wanneer het Federaal Agentschap voor nucleaire controle het gevraagde weigerde en dat wordt nu uitgebreid.

Artikel 2 van voormeld besluit wordt aangevuld en voortaan zullen retributies eveneens verschuldigd zijn wanneer het dossier ambtshalve wordt afgesloten.

Een dossier wordt ambtshalve afgesloten wanneer de betaling niet wordt ontvangen binnen een termijn van 6 maanden na het verzenden van het betalingsverzoek door het Agentschap.

Bron: KB 16-10-2023, BS 30-10-2023

Wijziging koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.