Herziene aanbevelingen HGR m.b.t. ventilatie van gebouwen

 18/02/21

Nieuws

 COVID-19

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) publiceerde recent haar herziene aanbevelingen met betrekking tot de ventilatie van gebouwen, met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken.

Deze aanbevelingen bevatten herwerkte richtsnoeren voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, HVAC-technici en het grote publiek.

In mei vorig jaar publiceerde de HGR haar eerste advies over dit onderwerp. Nu is het evenwel duidelijker dat de verspreiding van het coronavirus via aerosolen een belangrijke rol speelt in de overdracht van het coronavirus in gesloten ruimtes.

Wanneer je gedurende een lange tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon verhoogt je kans om besmet te raken aanzienlijk, zelfs wanneer je de fysieke veiligheidsafstand respecteert.

Om dit risico te beperken, is het belangrijk om de ruimte voldoende te ventileren met verse lucht (50 tot 80 m³ per uur en per persoon). Indien dit niet gegarandeerd kan worden, is het dragen van een masker ook binnen essentieel, zelfs wanneer de fysieke afstand wordt nageleefd. Recirculatie van de lucht wordt afgeraden, al is dat niet altijd technisch mogelijk of te verzoenen met het energiebeheer.

De HGR wijst erop dat deze aanbevelingen ook in het bijzonder gelden in de auto of het openbaar vervoer. Daar schakel je best de airconditioning uit en open je de ramen voor een verse luchttoevoer.

Het volledige wetenschappelijk advies kunt u nalezen op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Bronnen:

Herziene aanbevelingen HGR m.b.t. ventilatie van gebouwen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.