Contact tracing in het bedrijf: leidraad voor triage

 31/08/20

Nieuws

 COVID-19

Wat te doen nadat er een bevestigde COVID-19-infectie vastgesteld werd bij een werknemer en gemeld aan zijn werkgever? Co-Prev, de overkoepelende organisatie van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een draaiboek uitgewerkt. Hierna volgt een beknopte weergave.

Contactonderzoek binnen bedrijf/afdeling

Met wie van de collega’s heeft de besmette werknemer in de periode van 2 dagen voor tot 7 dagen na het ontstaan van de eerste symptomen (hoesten, keelpijn, loopneus, reuk- of smaakverlies, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, …) of 2 dagen vóór positieve staalname bij de besmette werknemer zonder symptomen (asymptomatisch) samengewerkt?

Voor elk van deze personen moet nagegaan worden aan de hand van een aantal welomschreven criteria of dit als een “hoog risico of nauw contact”, “laagrisicocontact” of “geen contact” te beschouwen is. Er dient dus een overzichtsevaluatieformulier opgemaakt te worden voor alle risicocontacten binnen de onderneming.

Laat in ieder geval de werkplek en de high-touch oppervlaktes (bureau, deurklinken, leuningen, telefoons, printers, bedieningspanelen van gebruikte toestellen, apparaten, gereedschappen, machines, …) ontsmetten waarmee de besmette werknemer in contact is geweest.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf (14 augustus 2020)

Callcenter

Mogelijkerwijze worden de directe collega’s gecontacteerd door het COVID-19 Call Center. Via deze weg zullen de contacten op het werk de gepaste instructies krijgen: onder andere of zij ook getest dienen te worden, hoelang de thuisisolatie (quarantaine) duurt indien die noodzakelijk wordt geacht.

Hoogrisicocontact of nauw contact

Criteria:

Een persoon die langere tijd (meer dan 15 minuten in totaal) en van dichtbij (binnen een afstand van 1,5 meter) in contact was met de besmette collega zonder fysieke afscherming (plexischerm) of zonder correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker of FFP2-masker.

Gevolg:

  • Deze persoon dient in thuisisolatie te gaan.
  • Alle hoogrisicocontacten dienen getest te worden door de huisarts of een triagecentum.
  • Bij het vaststellen van een cluster, kan er (in overleg met de regionale overheid) beslist worden om de werknemers van een bedrijf of een volledige afdeling te gaan screenen.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf

Laagrisicocontact

Criteria:

Korte tijd (minder dan 15 minuten in totaal) van dichtbij contact (1,5 meter)

Zorgverlener die in dezelfde kamer is geweest zonder PBM’s, maar nooit binnen een straal van 1,5 meter.

Gevolg:

  • Er wordt geen test afgenomen.
  • Werknemer mag gaan werken maar moet zijn sociale contacten tot een minimum beperken met inachtneming van de physical distancing-regel van 1,5 meter afstand.
  • Buitenshuis steeds een mondmasker dragen.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_lowriskcontact_NL.pdf

Alle contacten

  • Alertheid te allen tijde voor mogelijke symptomen (zijnde hoesten, grieperig voelen, koorts, ademhalingsproblemen, …). Indien er symptomen optreden, dient er in overleg met de huisarts al dan niet overgegaan te worden tot het afnemen van een test.
  • Beperken van de sociale contacten binnen en buiten het werk.
  • Strikte naleving van de hand-, nies- en hoesthygiëne is noodzakelijk.
  • Steeds 1,5 meter afstand houden.

Risicoanalyse

De risicoanalyse COVID-19 van de onderneming dient herbekeken te worden en er dient nagegaan te worden of alle voorzorgsmaatregelen voldoende zijn, in de praktijk werden gebracht en of de huidige richtlijnen opgevolgd worden door de werknemers.

Download het volledige handboek hier: https://co-prev.be/wp-content/uploads/2020/08/Draaiboek-CT-bedrijven-en-collectiviteiten-vsDEF01-20200827.pdf (Versie 01.2 van 27 augustus 2020)

Dokter Wim Van Hooste, arbeidsarts

Contact tracing in het bedrijf: leidraad voor triage

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.