Actualisatie arbeidsongevallenregeling voor “kleine statuten”

 25/05/21

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op 21 mei jl. keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot actualisatie van de arbeidsongevallenregeling voor de 'kleine statuten'.

Dit ontwerp heeft tot doel het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de “kleine statuten” te actualiseren in functie van de nieuwe 'kleine statuten' (voornamelijk personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, i.e. een stage doen) die zijn gecreëerd, aangepast of geschrapt sinds 1 januari 2020.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan enkele artikelen van de arbeidsongevallenwet en van de wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Inhoudelijk betreft het vooral technische wijzigingen.

Het ontwerp wordt voor syndicale onderhandeling voorgelegd aan het Comité A (gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten), en wordt daarna ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Actualisatie arbeidsongevallenregeling voor “kleine statuten”

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.