VCA en de impact van corona

 19/06/20

Nieuws

 COVID-19

De Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) voorziet in bepalingen die belangrijk zijn met betrekking tot corona. Over welke bepalingen gaat het en hoe ga je hiermee om als preventieadviseur in een VCA-gecertificeerd bedrijf? En hoe zal de auditor dit beoordelen tijdens de externe audit?

De uitzonderlijke omstandigheden door de coronapandemie vragen om uitzonderlijke maatregelen in de organisaties. Wat betreft de VCA-gecertificeerde bedrijven, zal corona een impact hebben op het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem. Op welke vragen van de VCA-checklist heeft corona de grootste impact?

• De risicoanalyse zal volgens vraag 2.1 moeten worden uitgebreid met het risico op biologische agentia, namelijk COVID-19. De auditor zal nagaan of de procedure VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie werd toegepast (https://www.inniwise.be/nl/zoe... ). Deze procedure vermeldt bijvoorbeeld de gebruikte methode, de medewerking van de VGM-functionaris, de maatregelen gebaseerd op de preventiehiërarchie en de naleving van de wet- en regelgeving. Bij speciale omstandigheden waar de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd, zal volgens vraag 2.2. een taakrisicoanalyse TRA moeten worden opgemaakt.

• Bij het onthaal van eigen werknemers en van werknemers van onderaannemers, dienen er volgens vraag 3.6 instructies te worden overgemaakt. Deze instructies aan de eigen medewerkers maar ook aan de medewerkers van de onderaannemers zal ook de coronamaatregelen bevatten. De registratie met een presentielijst, zoals gevraagd, kan gebeuren door diegene die deze instructie geeft. Het handtekenen of paraferen door de verschillende eigen werknemers of werknemers van onderaannemers, is af te raden.

• Het houden van toolboxmeetings volgens vraag 4.1 en het aftekenen van de aftekenlijst is in tijden van corona onverantwoord. Alleen al het aftekenen en aftekenblad aan de verschillende werknemers doorgeven is verboden. Een eenvoudige oplossing is dat de persoon die de toolboxmeeting heeft gegeven, de aanwezigheden zelf noteert, zonder dat de individuele werknemers aftekenen. Toolboxmeetings kunnen in deze uitzonderlijke omstandigheden natuurlijk ook online via bijvoorbeeld Microsoft Teams of Skype worden gegeven, met elektronische registratie van de deelnemers aan de Microsoft Teams of Skype vergadering. Deze elektronische hulpmiddelen laten een interactie met diegene die de toolboxmeeting geeft en deze die de toolboxmeeting krijgt, mogelijk. Het aantonen van wie aan de toolboxmeeting heeft deelgenomen kan op een eenvoudige manier door een printscreen te maken van de verschillende deelnemers.

• Ook voor vraag 6.1 en 6.2 in verband met EHBO zullen bijkomende aanpassingen moeten worden voorzien. In principe wordt geen EHBO toegediend om de afstand van 1,5 m te respecteren. Enkel bij levensreddende handelingen en dan met gebruik van handschoenen en mondmasker, kan de 1.5 m regel worden overschreden. Het is evident dat de EHBO’ers hiervan moeten zijn ingelicht.

• Bij de werkplekinspecties volgens vraag 7.1 worden best coronamaatregelen opgenomen, zoals het garanderen van de 1,5 m afstandsregel met speciale aandacht in de refters, de aanwezigheid van water en handgel, de aanwezigheid van affiches, de aanwezigheid van een procedure voor het omgaan met arbeidsmiddelen die door meerdere personen worden gebruikt, het gebruik van mondmaskers, enz.

• Vraag 9.1 en 9.2 arbeidsmiddelen voorziet in een ‘veilig gebruik’. Hierbij hoort dat bij gemeenschappelijk gebruik van arbeidsmiddelen zoals boormachines, slijpschijven, enz. de handvaten worden gedesinfecteerd.

VCA en de impact van corona

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.