Samenloop jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid – publicatie wet

 16/08/23

Nieuws

Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie worden, met ingang van 1 januari 2024 en mits naleving van een aantal formaliteiten, de ziektedagen niet (langer) aangerekend op de jaarlijkse vakantie.

De werknemer die gebruik wenst te maken van dit recht op behoud van zijn jaarlijkse vakantiedagen moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt (bijvoorbeeld indien hij zich in het buitenland bevindt).

Anderzijds dient hij een geneeskundig getuigschrift voor te leggen aan de werkgever, ook indien dit niet vereist is op basis van de bepalingen van artikel 31 (bij collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement). In geval van overmacht (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname die het onmogelijk maakt deze mededeling te verrichten) dient het medisch getuigschrift binnen een redelijke termijn voorgelegd te worden.

De werknemer die ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie zal steeds recht hebben op een gewaarborgd loon, ook tijdens periodes van collectieve jaarlijkse vakantie.

Indien de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie wenst gebruik te maken van zijn recht op het behoud van zijn vakantiedagen vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid, dient hij dit mee te delen aan zijn werkgever.

Deze door de werknemer na te leven formaliteiten moeten als bijkomende vermelding moet worden opgenomen in het arbeidsreglement. De normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet hiervoor niet worden gevolgd.

Bron: W 17-7-2023, BS 31-7-2023

Zie ook: nieuwsoverzicht wk 27 en 28, punt B. Wetsontwerp samenloop jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid

Samenloop jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid – publicatie wet

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.