Webinar 'Safety Secured': preventieadviseurs nemen massaal deel

 04/05/21

Webinar

 Varia

Met 377 inschrijvingen (!) was de belangstelling voor dit speciale webinar zeer groot. Dit webinar werd gehouden op werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (28 april 2021).

Het webinar Safety Secured? kon op zoveel belangstelling van de preventiewereld rekenen omdat onderzoeker Karolien van Nunen (Universiteit Antwerpen en TU Delft) er officieel haar tweejaarlijks onderzoek naar de trends in veiligheid en welzijn op het werk voorstelde. INNIwise is een van initiatiefnemers van dit onderzoek dat zeer interessante inzichten en benchmarks oplevert voor preventieadviseurs én het management.

Safety Secured? De nieuwe hefbomen voor veiligheid en welzijn op de werkvloer

Tijdens het webinar besprak Karolien van Nunen de resultaten van een enquête onder 1169 preventieadviseurs uit België en Nederland. De vragen gingen over hoe zij hun rol in de voorbije twee jaar zagen evolueren. Karolien heeft uit de antwoorden vijf hefbomen gedistilleerd: aandachtspunten waarin preventieadviseurs zich herkennen. Dat bleek heel duidelijk uit de reacties van de deelnemers.

In de whitepaper, beschikbaar voor abonnees op INNIwise, lees je de heldere toelichting bij de vijf hefbomen.

  • Hefboom 1. Verbeteren van de veiligheids- en welzijnscultuur
  • Hefboom 2. Faciliteren van de nodige kennis en vaardigheden
  • Hefboom 3. Vermindering van administratieve belasting, minder complexe wet- en regelgeving met eenvoudigere toepasbaarheid
  • Hefboom 4. Meer financiële middelen om de impact van COVID-19 op het veiligheids- en welzijnsbeleid in goede banen te leiden
  • Hefboom 5. Corona als springplank naar meer 'resilience' bij deskundigen en organisaties

Expertduiding bij de resultaten van het onderzoek

Tijdens het webinar gaven experten in verschillende domeinen hun visie op de trends die uit het onderzoek naar voor kwamen. In een paneldiscussie onder leiding van Tom Van Thienen (voorzitter Prebes) wisselden Raf D’haen (Aquafin), Anouk Lagae (Accent Jobs), Edelhart Kempeneers (Attentia), Kees Roelofs (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde), Kris De Meester (VBO) en Elke Van Hoof (Huis van Veerkracht) onder meer van gedachten over de impact die de coronacrisis op het dagelijks werk en de verantwoordelijkheid van de preventiediensten heeft. Uit de reacties bleek ook dat de brede rol van de preventieadviseur als coach, adviseur en uitvoerder veel vragen opriep bij de deelnemers aan het webinar. Waar sommigen de technische kennis te veel nadruk vonden krijgen, dachten anderen juist dat de coachende rol eerder voor het management bedoeld is.

Ook de kloof tussen ‘wat zou moeten’ en ‘wat is’ is groot. De reactie van deze deelnemer spreekt boekdelen: hoe pak je al die coaching technieken aan in de zorgsector waar de zwaarte van de job momenteel exuberant hoog is en veel medewerkers en artsen totaal uitgeblust zijn?

Nog een topic dat sterk leeft en ter sprake kwam, is de menselijke kant van veiligheid. Op welke manier kan je als veiligheidskundige aantonen dat die investering uiteindelijk rendeert? Want dat de ROI steeds vaker op de (management)agenda staat, is een feit. Het onderzoek van Karolien van Nunen leverde dus genoeg stof tot discussie op. En dat is precies een van de doelstellingen van INNIwise: een platform zijn waarop preventieadviseurs ervaringen en kennis kunnen uitwisselen. De feedback van de honderden deelnemers aan het webinar was alvast heel positief.

‘Zeer nuttig en goed georganiseerd webinar, mijn welgemeende dank daarvoor!’

‘Bedankt, het was interessant and geeft food for thought’

‘Zeer leerrijk en inspirerende webinar! Tot de volgende keer!’

Webinar 'Safety Secured': preventieadviseurs nemen massaal deel

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.