7 juni - 11 juni (wk 23)

 11/06/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Het COVID Event Risk Model (CERM) / verplichte enquête woon-werkverkeer / OiRA Covid-19 Risicobeoordeling

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Een ontwerp van KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft, werd op 28 september 2020 voorgelegd aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Op 30 april 2021 gaf de Hoge Raad een unaniem positief advies over dit ontwerpKB, mits aanpassing op een aantal vlakken. Met dit positief advies onderschrijft de Raad de nood aan een verduidelijking en concretisering van de taken van de externe dienst in het kader van de bedrijfsbezoeken en een meer uniforme invulling van het beleidsadvies.

Een korte samenvatting, zoals vermeld in het advies van de Hoge Raad:

  • "De externe dienst bezorgt de onderneming onmiddellijk na aansluiting de nodige informatie over zichzelf, over de risico's die verbonden zijn aan de sector en/of activiteiten, de hiermee verband houdende goede praktijken, tools en preventiemaatregelen en praktische informatie over de werking van de elektronische inventaris.
  • Bedrijfsbezoeken worden duidelijk gekaderd en krijgen een concreet doel, waarbij zij voor kleinere werkgevers ook worden ingebed in een geheel samen met het gemotiveerd beleidsadvies. Er wordt een strikte timing vastgelegd voor het eerste “verkennend” bedrijfsbezoek, evenals een vaste frequentie voor de verdere “periodieke” bedrijfsbezoeken in functie van de grootte van de ondernemingen en de risico's. De doelstelling en inhoud van de verschillende soorten bedrijfsbezoeken worden bepaald, evenals door wie deze moeten gebeuren, en er worden regels uitgewerkt die een oplossing moeten bieden voor de specifieke situatie van
    werkgevers met meerdere geografisch verspreide vestigingen of werven.
  • Het beleidsadvies ten behoeve van de kleinere werkgevers wordt geconcretiseerd door een expliciete focus op de prioritaire risico's op maat van de onderneming, waarbij meteen ook concrete preventiemaatregelen moeten worden aangegeven om deze werkgevers te ondersteunen in de stapsgewijze opbouw van een efficiënt preventiebeleid. Dit beleidsadvies wordt bovendien gekoppeld aan de verschillende opdrachten bij de werkgever, met als doel een betere opvolging van de risico's en een duidelijke meerwaarde voor het preventiebeleid."

De wijzigingen worden samengebracht in een nieuw hoofdstuk VII, getiteld "specifieke opdrachten van de externe dienst" in boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk. Daarnaast worden ook de noodzakelijke aanpassingen aan andere bepalingen van de codex meegenomen, zowel in boek I van de codex m.b.t. welzijnsbeleid als in boek II.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Verplichte federale enquête woon-werkverkeer (2021)

Elke werkgever met meer dan 100 werknemers in de private of publieke sector moet van de federale regering 3-jaarlijks een vragenlijst invullen over het woon-werkverkeer van zijn medewerkers. Men dient dan een formulier in te vullen voor elke vestiging met ten minste 30 werknemers.

Door de ‘COVID-19’-crisis werd de bevraging van 2020 naar dit jaar verschoven.

Het formulier dient online ingevuld te worden via een applicatie die de FOD Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt. Dit heeft als doel om organisaties aan te zetten om hun mobiliteitsbeleid efficiënter en duurzamer te organiseren.

De werkgever heeft 7 maanden de tijd (tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022). Momenteel wordt het formulier nog besproken met de sociale overlegpartners. Deze 6de versie komt grotendeels overeen met het formulier van 2017.

Op dinsdag 29 juni, om 11u tot 12u30, organiseren het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO) en het FOD Mobiliteit en Vervoer hierover een webinar. Je kan zich hier inschrijven.

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

B. OiRA-beoordeling van COVID-19-risico’s op het werk

OiRA-tools zijn bedoeld om micro- en kleine ondernemingen in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en te helpen tot een gedocumenteerde risicobeoordeling die afgestemd is op hun vereisten.

Dit internetplatform wordt ontwikkeld en onderhouden door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en is gebaseerd op het Nederlandse risicobeoordelingsinstrument RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie).

De 'OiRA Covid-19' is een interactieve tool om de risico’s die COVID-19 met zich meebrengt, te identificeren en te beoordelen. Het doel hiervan is een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen voor de werknemers die terugkeren naar hun werkomgeving. Diverse probleemsituaties komen aan bod, uiteenlopend van wat te doen als één van de werknemers COVID-19-symptomen vertoont en hoe social distancing te waarborgen, tot en met hoe met externe dienstverleners om te gaan.

Een testsessie van deze tool is beschikbaar op hun website.

Bron: OiRA

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

  • Vraag aan de experten: "Welke bepaling uit de codex regelt de frequentie van de risicoanalyse van de psychosociale risico’s?"
7 juni - 11 juni (wk 23)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.