Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

 29/03/22

Nieuws

Samen met de FOD WASO heeft de NAR (Nationale Arbeidsraad) vorm gegeven aan een methode om pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie te ondersteunen.

De wens om een aantal maatschappelijke uitdagingen aan te pakken werd door de sociale partners verankerd in het interprofessioneel akkoord 2017-2018. Daarin stelden zij dat tegen 30 juni 2017 in de Nationale Arbeidsraad onderzocht zou worden welke maatregelen en aanpassingen van de arbeidswetgeving kunnen toelaten om een soepeler organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid in de loopbaan voor de werknemer te verbeteren, met inbegrip van de nieuwe arbeids- en arbeidsorganisatievormen, met als doel de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen te bevorderen. De sociale partners zouden ook bekijken hoe zij het overleg en de ontwikkeling van pilootprojecten daarover kunnen stimuleren.

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 kwam de wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 21-12-2018) tot stand.

In haar advies nr. 2.170 van 30 juni 2020 bracht de NAR een advies uit over innovatieve arbeidsorganisatie waarin een globale aanpak en een kader worden uitgewerkt voor het opstellen van pilootprojecten hierrond.

Zij adviseerde om in uitvoering hiervan een koninklijk besluit te nemen dat de wijze, de termijn en de selectie van de ingediende projecten bepaalt, evenals de financiering voor deze projecten voorziet.

Dit gebeurde via KB van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie (BS 28-3-2022)..

Subsidieaanvragen kunnen online ingediend worden door ondernemingen en sectoren tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022.

De projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om van een subsidie te kunnen genieten.

Dit kunt u nalezen in het dossier “innovatieve arbeidsorganisatie”.

Bron: NAR

Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.